[Ngũ Vị Nhân Sinh] NEW – The Season Of Fate | FFVN Lồng Tiếng | 25/25 END | RS và MU

Tháng Hai 16, 2010 lúc 7:56 chiều | Posted in Phim Hong Kong | Bạn nghĩ gì về bài viết này?
Nhãn: ,

The Season Of Fate


Ngũ Vị Nhân Sinh

FFVN Lồng Tiếng | 25 Tập – Full | DVD5 x 2

======================
Dùng SOFT này để ghép các File lại thành ISO. :hafppy:
Megaupload : http://www.megaupload.com/?d=PMEODW2F
Rapid Share : http://rapidshare.com/files/334567087/FFSJ.exe

======================

Megaupload :

Folder DVD 1 : http://www.megaupload.com/?f=8YVF1241
Folder DVD 2 : http://www.megaupload.com/?f=KD2X4781
End !

Rapid Share :

DVD 1

http://rapidshare.com/files/350998795/NguViNhanSinh-01.iso.001
http://rapidshare.com/files/351000282/NguViNhanSinh-01.iso.002
http://rapidshare.com/files/351000095/NguViNhanSinh-01.iso.003
http://rapidshare.com/files/350998572/NguViNhanSinh-01.iso.004
http://rapidshare.com/files/350998812/NguViNhanSinh-01.iso.005
http://rapidshare.com/files/351000683/NguViNhanSinh-01.iso.006
http://rapidshare.com/files/351000358/NguViNhanSinh-01.iso.007
http://rapidshare.com/files/351000548/NguViNhanSinh-01.iso.008
http://rapidshare.com/files/351000646/NguViNhanSinh-01.iso.009
http://rapidshare.com/files/351001441/NguViNhanSinh-01.iso.010
http://rapidshare.com/files/351009276/NguViNhanSinh-01.iso.011
http://rapidshare.com/files/351007890/NguViNhanSinh-01.iso.012
http://rapidshare.com/files/351007920/NguViNhanSinh-01.iso.013
http://rapidshare.com/files/351007938/NguViNhanSinh-01.iso.014
http://rapidshare.com/files/351009300/NguViNhanSinh-01.iso.015
http://rapidshare.com/files/351025809/NguViNhanSinh-01.iso.016
http://rapidshare.com/files/351026506/NguViNhanSinh-01.iso.017
http://rapidshare.com/files/351025239/NguViNhanSinh-01.iso.018
http://rapidshare.com/files/351025674/NguViNhanSinh-01.iso.019
http://rapidshare.com/files/351027197/NguViNhanSinh-01.iso.020
http://rapidshare.com/files/351045729/NguViNhanSinh-01.iso.021
http://rapidshare.com/files/351048352/NguViNhanSinh-01.iso.022
http://rapidshare.com/files/351046054/NguViNhanSinh-01.iso.023
http://rapidshare.com/files/351045692/NguViNhanSinh-01.iso.024
http://rapidshare.com/files/351047106/NguViNhanSinh-01.iso.025
http://rapidshare.com/files/351053975/NguViNhanSinh-01.iso.026
http://rapidshare.com/files/351052185/NguViNhanSinh-01.iso.027
http://rapidshare.com/files/351052625/NguViNhanSinh-01.iso.028
http://rapidshare.com/files/351054646/NguViNhanSinh-01.iso.029
http://rapidshare.com/files/351052532/NguViNhanSinh-01.iso.030
http://rapidshare.com/files/351064284/NguViNhanSinh-01.iso.031
http://rapidshare.com/files/351062738/NguViNhanSinh-01.iso.032
http://rapidshare.com/files/351063034/NguViNhanSinh-01.iso.033
http://rapidshare.com/files/351063209/NguViNhanSinh-01.iso.034
http://rapidshare.com/files/351065738/NguViNhanSinh-01.iso.035
http://rapidshare.com/files/351071404/NguViNhanSinh-01.iso.036
http://rapidshare.com/files/351072651/NguViNhanSinh-01.iso.037
http://rapidshare.com/files/351070009/NguViNhanSinh-01.iso.038
http://rapidshare.com/files/351070195/NguViNhanSinh-01.iso.039
http://rapidshare.com/files/351070211/NguViNhanSinh-01.iso.040
http://rapidshare.com/files/351075999/NguViNhanSinh-01.iso.041
http://rapidshare.com/files/351075064/NguViNhanSinh-01.iso.042
http://rapidshare.com/files/351076209/NguViNhanSinh-01.iso.043
http://rapidshare.com/files/351076575/NguViNhanSinh-01.iso.044
http://rapidshare.com/files/351074572/NguViNhanSinh-01.iso.045
http://rapidshare.com/files/351085845/NguViNhanSinh-01.iso.046
http://rapidshare.com/files/351083072/NguViNhanSinh-01.iso.047
http://rapidshare.com/files/351084051/NguViNhanSinh-01.iso.048
http://rapidshare.com/files/351084692/NguViNhanSinh-01.iso.049
http://rapidshare.com/files/351084713/NguViNhanSinh-01.iso.050

DVD 2

http://rapidshare.com/files/351092584/NguViNhanSinh-02.iso.001
http://rapidshare.com/files/351089489/NguViNhanSinh-02.iso.002
http://rapidshare.com/files/351091978/NguViNhanSinh-02.iso.003
http://rapidshare.com/files/351089776/NguViNhanSinh-02.iso.004
http://rapidshare.com/files/351091845/NguViNhanSinh-02.iso.005
http://rapidshare.com/files/351098748/NguViNhanSinh-02.iso.006
http://rapidshare.com/files/351099199/NguViNhanSinh-02.iso.007
http://rapidshare.com/files/351097496/NguViNhanSinh-02.iso.008
http://rapidshare.com/files/351098753/NguViNhanSinh-02.iso.009
http://rapidshare.com/files/351097267/NguViNhanSinh-02.iso.010
http://rapidshare.com/files/351106000/NguViNhanSinh-02.iso.011
http://rapidshare.com/files/351106226/NguViNhanSinh-02.iso.012
http://rapidshare.com/files/351107046/NguViNhanSinh-02.iso.013
http://rapidshare.com/files/351105527/NguViNhanSinh-02.iso.014
http://rapidshare.com/files/351105449/NguViNhanSinh-02.iso.015
http://rapidshare.com/files/351109749/NguViNhanSinh-02.iso.016
http://rapidshare.com/files/351110992/NguViNhanSinh-02.iso.017
http://rapidshare.com/files/351112224/NguViNhanSinh-02.iso.018
http://rapidshare.com/files/351109244/NguViNhanSinh-02.iso.019
http://rapidshare.com/files/351111361/NguViNhanSinh-02.iso.020
http://rapidshare.com/files/351115767/NguViNhanSinh-02.iso.021
http://rapidshare.com/files/351114216/NguViNhanSinh-02.iso.022
http://rapidshare.com/files/351115708/NguViNhanSinh-02.iso.023
http://rapidshare.com/files/351114528/NguViNhanSinh-02.iso.024
http://rapidshare.com/files/351114060/NguViNhanSinh-02.iso.025
http://rapidshare.com/files/351119081/NguViNhanSinh-02.iso.026
http://rapidshare.com/files/351119182/NguViNhanSinh-02.iso.027
http://rapidshare.com/files/351120669/NguViNhanSinh-02.iso.028
http://rapidshare.com/files/351120719/NguViNhanSinh-02.iso.029
http://rapidshare.com/files/351119050/NguViNhanSinh-02.iso.030
http://rapidshare.com/files/351122658/NguViNhanSinh-02.iso.031
http://rapidshare.com/files/351122810/NguViNhanSinh-02.iso.032
http://rapidshare.com/files/351122756/NguViNhanSinh-02.iso.033
http://rapidshare.com/files/351123995/NguViNhanSinh-02.iso.034
http://rapidshare.com/files/351122674/NguViNhanSinh-02.iso.035
http://rapidshare.com/files/351124298/NguViNhanSinh-02.iso.036
http://rapidshare.com/files/351125435/NguViNhanSinh-02.iso.037
http://rapidshare.com/files/351124051/NguViNhanSinh-02.iso.038
http://rapidshare.com/files/351125683/NguViNhanSinh-02.iso.039
http://rapidshare.com/files/351124003/NguViNhanSinh-02.iso.040
http://rapidshare.com/files/351127474/NguViNhanSinh-02.iso.041
http://rapidshare.com/files/351129349/NguViNhanSinh-02.iso.042
http://rapidshare.com/files/351129007/NguViNhanSinh-02.iso.043
http://rapidshare.com/files/351127337/NguViNhanSinh-02.iso.044
http://rapidshare.com/files/351127646/NguViNhanSinh-02.iso.045
http://rapidshare.com/files/351133030/NguViNhanSinh-02.iso.046
http://rapidshare.com/files/351133201/NguViNhanSinh-02.iso.047
http://rapidshare.com/files/351134190/NguViNhanSinh-02.iso.048
http://rapidshare.com/files/351133349/NguViNhanSinh-02.iso.049
http://rapidshare.com/files/351133191/NguViNhanSinh-02.iso.050
End !

Advertisements

[Tình Bạn Thân Thiết] – TVB FFVN | Tình Yêu Thương Chó – 20/20 Full | RS và MU

Tháng Hai 11, 2010 lúc 1:52 chiều | Posted in Phim Hong Kong | Bạn nghĩ gì về bài viết này?
Nhãn: , ,

A Watchdog’s Tale

Tình Bạn Thân Thiết


(Tình Yêu Thương Chó)

FFVN Lồng Tiếng | 20 Tập – Full | DVD5 x 2

======================

Dùng SOFT này để ghép các File lại thành ISO.
Megaupload : http://www.megaupload.com/?d=PMEODW2F
Rapid Share : http://rapidshare.com/files/334567087/FFSJ.exe

======================

Megaupload :

DVD 1 : http://www.megaupload.com/?f=Y8CTB9CS
DVD 2 : http://www.megaupload.com/?f=4NF4C4MS

End !

Rapid Share :

DVD 1

http://rapidshare.com/files/348076430/TinhBanThanThiet-01.iso.001
http://rapidshare.com/files/348076050/TinhBanThanThiet-01.iso.002
http://rapidshare.com/files/348074619/TinhBanThanThiet-01.iso.003
http://rapidshare.com/files/348076125/TinhBanThanThiet-01.iso.004
http://rapidshare.com/files/348075540/TinhBanThanThiet-01.iso.005
http://rapidshare.com/files/348100108/TinhBanThanThiet-01.iso.006
http://rapidshare.com/files/348102144/TinhBanThanThiet-01.iso.007
http://rapidshare.com/files/348100396/TinhBanThanThiet-01.iso.008
http://rapidshare.com/files/348100308/TinhBanThanThiet-01.iso.009
http://rapidshare.com/files/348100628/TinhBanThanThiet-01.iso.010
http://rapidshare.com/files/348102747/TinhBanThanThiet-01.iso.011
http://rapidshare.com/files/348103006/TinhBanThanThiet-01.iso.012
http://rapidshare.com/files/348104514/TinhBanThanThiet-01.iso.013
http://rapidshare.com/files/348103138/TinhBanThanThiet-01.iso.014
http://rapidshare.com/files/348102660/TinhBanThanThiet-01.iso.015
http://rapidshare.com/files/348146212/TinhBanThanThiet-01.iso.016
http://rapidshare.com/files/348147546/TinhBanThanThiet-01.iso.017
http://rapidshare.com/files/348147718/TinhBanThanThiet-01.iso.018
http://rapidshare.com/files/348147648/TinhBanThanThiet-01.iso.019
http://rapidshare.com/files/348146216/TinhBanThanThiet-01.iso.020
http://rapidshare.com/files/348148855/TinhBanThanThiet-01.iso.021
http://rapidshare.com/files/348148976/TinhBanThanThiet-01.iso.022
http://rapidshare.com/files/348149397/TinhBanThanThiet-01.iso.023
http://rapidshare.com/files/348150288/TinhBanThanThiet-01.iso.024
http://rapidshare.com/files/348148902/TinhBanThanThiet-01.iso.025
http://rapidshare.com/files/348151817/TinhBanThanThiet-01.iso.026
http://rapidshare.com/files/348153669/TinhBanThanThiet-01.iso.027
http://rapidshare.com/files/348151878/TinhBanThanThiet-01.iso.028
http://rapidshare.com/files/348151756/TinhBanThanThiet-01.iso.029
http://rapidshare.com/files/348151861/TinhBanThanThiet-01.iso.030
http://rapidshare.com/files/348155699/TinhBanThanThiet-01.iso.031
http://rapidshare.com/files/348155358/TinhBanThanThiet-01.iso.032
http://rapidshare.com/files/348155384/TinhBanThanThiet-01.iso.033
http://rapidshare.com/files/348157135/TinhBanThanThiet-01.iso.034
http://rapidshare.com/files/348155727/TinhBanThanThiet-01.iso.035
http://rapidshare.com/files/348181225/TinhBanThanThiet-01.iso.036
http://rapidshare.com/files/348181258/TinhBanThanThiet-01.iso.037
http://rapidshare.com/files/348181067/TinhBanThanThiet-01.iso.038
http://rapidshare.com/files/348181112/TinhBanThanThiet-01.iso.039
http://rapidshare.com/files/348182689/TinhBanThanThiet-01.iso.040
http://rapidshare.com/files/348242357/TinhBanThanThiet-01.iso.041
http://rapidshare.com/files/348244053/TinhBanThanThiet-01.iso.042
http://rapidshare.com/files/348241670/TinhBanThanThiet-01.iso.043
http://rapidshare.com/files/348242536/TinhBanThanThiet-01.iso.044
http://rapidshare.com/files/348243745/TinhBanThanThiet-01.iso.045
http://rapidshare.com/files/348250736/TinhBanThanThiet-01.iso.046
http://rapidshare.com/files/348250642/TinhBanThanThiet-01.iso.047
http://rapidshare.com/files/348250458/TinhBanThanThiet-01.iso.048
http://rapidshare.com/files/348251968/TinhBanThanThiet-01.iso.049
http://rapidshare.com/files/348251894/TinhBanThanThiet-01.iso.050

DVD 2

http://rapidshare.com/files/348550475/TinhBanThanThiet-02.iso.001
http://rapidshare.com/files/348550588/TinhBanThanThiet-02.iso.002
http://rapidshare.com/files/348550843/TinhBanThanThiet-02.iso.003
http://rapidshare.com/files/348550742/TinhBanThanThiet-02.iso.004
http://rapidshare.com/files/348550493/TinhBanThanThiet-02.iso.005
http://rapidshare.com/files/348553523/TinhBanThanThiet-02.iso.006
http://rapidshare.com/files/348553034/TinhBanThanThiet-02.iso.007
http://rapidshare.com/files/348552946/TinhBanThanThiet-02.iso.008
http://rapidshare.com/files/348553105/TinhBanThanThiet-02.iso.009
http://rapidshare.com/files/348553025/TinhBanThanThiet-02.iso.010
http://rapidshare.com/files/348554885/TinhBanThanThiet-02.iso.011
http://rapidshare.com/files/348554539/TinhBanThanThiet-02.iso.012
http://rapidshare.com/files/348554898/TinhBanThanThiet-02.iso.013
http://rapidshare.com/files/348554778/TinhBanThanThiet-02.iso.014
http://rapidshare.com/files/348556246/TinhBanThanThiet-02.iso.015
http://rapidshare.com/files/348578737/TinhBanThanThiet-02.iso.016
http://rapidshare.com/files/348578638/TinhBanThanThiet-02.iso.017
http://rapidshare.com/files/348579739/TinhBanThanThiet-02.iso.018
http://rapidshare.com/files/348578021/TinhBanThanThiet-02.iso.019
http://rapidshare.com/files/348577873/TinhBanThanThiet-02.iso.020
http://rapidshare.com/files/348582232/TinhBanThanThiet-02.iso.021
http://rapidshare.com/files/348666284/TinhBanThanThiet-02.iso.022
http://rapidshare.com/files/348663677/TinhBanThanThiet-02.iso.023
http://rapidshare.com/files/348664248/TinhBanThanThiet-02.iso.024
http://rapidshare.com/files/348666132/TinhBanThanThiet-02.iso.025
http://rapidshare.com/files/348663814/TinhBanThanThiet-02.iso.026
http://rapidshare.com/files/348672236/TinhBanThanThiet-02.iso.027
http://rapidshare.com/files/348673318/TinhBanThanThiet-02.iso.028
http://rapidshare.com/files/348671892/TinhBanThanThiet-02.iso.029
http://rapidshare.com/files/348671019/TinhBanThanThiet-02.iso.030
http://rapidshare.com/files/348672057/TinhBanThanThiet-02.iso.031
http://rapidshare.com/files/348676393/TinhBanThanThiet-02.iso.032
http://rapidshare.com/files/348677997/TinhBanThanThiet-02.iso.033
http://rapidshare.com/files/348677179/TinhBanThanThiet-02.iso.034
http://rapidshare.com/files/348722014/TinhBanThanThiet-02.iso.035
http://rapidshare.com/files/348722166/TinhBanThanThiet-02.iso.036
http://rapidshare.com/files/348721662/TinhBanThanThiet-02.iso.037
http://rapidshare.com/files/348723730/TinhBanThanThiet-02.iso.038
http://rapidshare.com/files/348721189/TinhBanThanThiet-02.iso.039
http://rapidshare.com/files/348735130/TinhBanThanThiet-02.iso.040
http://rapidshare.com/files/348734904/TinhBanThanThiet-02.iso.041
http://rapidshare.com/files/348905459/TinhBanThanThiet-02.iso.042
http://rapidshare.com/files/348905585/TinhBanThanThiet-02.iso.043
http://rapidshare.com/files/348906501/TinhBanThanThiet-02.iso.044
http://rapidshare.com/files/348906349/TinhBanThanThiet-02.iso.045
http://rapidshare.com/files/348905279/TinhBanThanThiet-02.iso.046
http://rapidshare.com/files/348993427/TinhBanThanThiet-02.iso.047
http://rapidshare.com/files/348993502/TinhBanThanThiet-02.iso.048
http://rapidshare.com/files/348992230/TinhBanThanThiet-02.iso.049
http://rapidshare.com/files/348993496/TinhBanThanThiet-02.iso.050

End !

[Văn Phòng Hôn Nhân] Khai Phong Có Bao Thanh Thiên – AVI | RS và MU

Tháng Hai 7, 2010 lúc 5:00 chiều | Posted in Phim Đài Loan | Bạn nghĩ gì về bài viết này?
Nhãn: ,

Poster

Megaupload :

Rapid Share :

Cuộc Chiến Không Khoan Nhượng – 2009 (28/28 End) RS và MU

Tháng Một 23, 2010 lúc 5:03 sáng | Posted in Phim Trung Quốc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?
Nhãn: , , , , ,

Cuộc Chiến Không Khoan Nhượng

FFVN – San Giang Lồng Tiếng.

Phát hành bản chính thức 2 DVD5 – 28 tập FULL.

======================
Dùng SOFT này để ghép các File lại thành ISO.
Megaupload : http://www.megaupload.com/?d=PMEODW2F
Rapid Share : http://rapidshare.com/files/334567087/FFSJ.exe
======================

Megaupload

DVD 1 : http://www.megaupload.com/?f=G04VX3XF
DVD 2 : http://www.megaupload.com/?f=S7EJ9JCI
End !

Rapid Share

DVD 1 :

http://rapidshare.com/files/338615162/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.001
http://rapidshare.com/files/338615182/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.002
http://rapidshare.com/files/338614241/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.003
http://rapidshare.com/files/338615252/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.004
http://rapidshare.com/files/338615268/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.005
http://rapidshare.com/files/338619048/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.006
http://rapidshare.com/files/338619697/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.007
http://rapidshare.com/files/338619252/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.008
http://rapidshare.com/files/338618936/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.009
http://rapidshare.com/files/338619214/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.010
http://rapidshare.com/files/338622958/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.011
http://rapidshare.com/files/338622601/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.012
http://rapidshare.com/files/338622581/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.013
http://rapidshare.com/files/338622796/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.014
http://rapidshare.com/files/338623439/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.015
http://rapidshare.com/files/338659751/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.016
http://rapidshare.com/files/338658952/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.017
http://rapidshare.com/files/338659738/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.018
http://rapidshare.com/files/338660049/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.019
http://rapidshare.com/files/338659716/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.020
http://rapidshare.com/files/338823069/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.021
http://rapidshare.com/files/338822898/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.022
http://rapidshare.com/files/338823308/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.023
http://rapidshare.com/files/338823059/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.024
http://rapidshare.com/files/338823198/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.025
http://rapidshare.com/files/338825003/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.026
http://rapidshare.com/files/338826008/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.027
http://rapidshare.com/files/338825938/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.028
http://rapidshare.com/files/338824905/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.029
http://rapidshare.com/files/338825221/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.030
http://rapidshare.com/files/338848239/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.031
http://rapidshare.com/files/338847346/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.032
http://rapidshare.com/files/338846824/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.033
http://rapidshare.com/files/338847399/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.034
http://rapidshare.com/files/338847042/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.035
http://rapidshare.com/files/338904153/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.036
http://rapidshare.com/files/338903556/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.037
http://rapidshare.com/files/338904245/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.038
http://rapidshare.com/files/338903683/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.039
http://rapidshare.com/files/338903155/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.040
http://rapidshare.com/files/338921671/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.041
http://rapidshare.com/files/338921280/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.042
http://rapidshare.com/files/338921380/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.043
http://rapidshare.com/files/338921826/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.044
http://rapidshare.com/files/338922606/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.045
http://rapidshare.com/files/338933175/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.046
http://rapidshare.com/files/338933580/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.047
http://rapidshare.com/files/338933207/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.048
http://rapidshare.com/files/338963674/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.049
http://rapidshare.com/files/338965219/CuocChienKhongKhoanNhuong1.iso.050
DVD 2 :

http://rapidshare.com/files/339111287/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.001
http://rapidshare.com/files/339110644/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.002
http://rapidshare.com/files/339109937/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.003
http://rapidshare.com/files/339110453/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.004
http://rapidshare.com/files/339110807/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.005
http://rapidshare.com/files/339111639/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.006
http://rapidshare.com/files/339111840/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.007
http://rapidshare.com/files/339111376/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.008
http://rapidshare.com/files/339111179/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.009
http://rapidshare.com/files/339111348/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.010
http://rapidshare.com/files/339163560/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.011
http://rapidshare.com/files/339162729/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.012
http://rapidshare.com/files/339163661/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.013
http://rapidshare.com/files/339161463/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.014
http://rapidshare.com/files/339162855/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.015
http://rapidshare.com/files/339168957/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.016
http://rapidshare.com/files/339169392/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.017
http://rapidshare.com/files/339168887/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.018
http://rapidshare.com/files/339168531/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.019
http://rapidshare.com/files/339169327/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.020
http://rapidshare.com/files/339242507/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.021
http://rapidshare.com/files/339239948/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.022
http://rapidshare.com/files/339240071/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.023
http://rapidshare.com/files/339242333/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.024
http://rapidshare.com/files/339240215/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.025
http://rapidshare.com/files/339247903/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.026
http://rapidshare.com/files/339250097/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.027
http://rapidshare.com/files/339247907/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.028
http://rapidshare.com/files/339249958/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.029
http://rapidshare.com/files/339251454/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.030
http://rapidshare.com/files/339295059/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.031
http://rapidshare.com/files/339295066/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.032
http://rapidshare.com/files/339294130/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.033
http://rapidshare.com/files/339293919/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.034
http://rapidshare.com/files/339294031/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.035
http://rapidshare.com/files/339385973/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.036
http://rapidshare.com/files/339385551/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.037
http://rapidshare.com/files/339386369/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.038
http://rapidshare.com/files/339385423/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.039
http://rapidshare.com/files/339385559/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.040
http://rapidshare.com/files/339386291/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.041
http://rapidshare.com/files/339387643/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.042
http://rapidshare.com/files/339386242/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.043
http://rapidshare.com/files/339386549/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.044
http://rapidshare.com/files/339468065/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.045
http://rapidshare.com/files/339467878/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.046
http://rapidshare.com/files/339467839/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.047
http://rapidshare.com/files/339468379/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.048
http://rapidshare.com/files/339468823/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.049
http://rapidshare.com/files/339468852/CuocChienKhongKhoanNhuong2.iso.050

END !

Trò Chơi Sắc Đẹp – Thăng Trầm Kiếp Mỹ Nhân [The Beauty Of The Game] TVB Drama

Tháng Một 18, 2010 lúc 8:30 chiều | Posted in Phim Hong Kong | Bạn nghĩ gì về bài viết này?
Nhãn: , , , , , , ,

Trò Chơi Sắc Đẹp

Thăng Trầm Kiếp Mỹ Nhân

The Beauty Of The Game

FFVN – San Giang Lồng Tiếng


Phát hành 2 DVD5 : 20 Tập Full.

======================

Dùng SOFT này để ghép các File lại thành ISO.
Megaupload : http://www.megaupload.com/?d=PMEODW2F
Rapid Share : http://rapidshare.com/files/334567087/FFSJ.exe

======================

Megaupload :

DVD 1 : http://www.megaupload.com/?f=8XAUA2XV
DVD 2 : http://www.megaupload.com/?f=CSQL0HEE
End !

Rapid Share :

DVD 1 :

http://rapidshare.com/files/336756652/TroChoiSacDep-01.iso.001
http://rapidshare.com/files/336756182/TroChoiSacDep-01.iso.002
http://rapidshare.com/files/336755474/TroChoiSacDep-01.iso.003
http://rapidshare.com/files/336755307/TroChoiSacDep-01.iso.004
http://rapidshare.com/files/336763571/TroChoiSacDep-01.iso.005
http://rapidshare.com/files/336784034/TroChoiSacDep-01.iso.006
http://rapidshare.com/files/336785254/TroChoiSacDep-01.iso.007
http://rapidshare.com/files/336789709/TroChoiSacDep-01.iso.008
http://rapidshare.com/files/336785013/TroChoiSacDep-01.iso.009
http://rapidshare.com/files/336786984/TroChoiSacDep-01.iso.010
http://rapidshare.com/files/336786080/TroChoiSacDep-01.iso.011
http://rapidshare.com/files/336787988/TroChoiSacDep-01.iso.012
http://rapidshare.com/files/336789320/TroChoiSacDep-01.iso.013
http://rapidshare.com/files/336786136/TroChoiSacDep-01.iso.014
http://rapidshare.com/files/336793175/TroChoiSacDep-01.iso.015
http://rapidshare.com/files/336791711/TroChoiSacDep-01.iso.016
http://rapidshare.com/files/336791778/TroChoiSacDep-01.iso.017
http://rapidshare.com/files/336795091/TroChoiSacDep-01.iso.018
http://rapidshare.com/files/336793956/TroChoiSacDep-01.iso.019
http://rapidshare.com/files/336791580/TroChoiSacDep-01.iso.020
http://rapidshare.com/files/336976800/TroChoiSacDep-01.iso.021
http://rapidshare.com/files/336977372/TroChoiSacDep-01.iso.022
http://rapidshare.com/files/336977140/TroChoiSacDep-01.iso.023
http://rapidshare.com/files/336977122/TroChoiSacDep-01.iso.024
http://rapidshare.com/files/336977427/TroChoiSacDep-01.iso.025
http://rapidshare.com/files/336977881/TroChoiSacDep-01.iso.026
http://rapidshare.com/files/336977742/TroChoiSacDep-01.iso.027
http://rapidshare.com/files/336977799/TroChoiSacDep-01.iso.028
http://rapidshare.com/files/336978275/TroChoiSacDep-01.iso.029
http://rapidshare.com/files/336983788/TroChoiSacDep-01.iso.030
http://rapidshare.com/files/337013665/TroChoiSacDep-01.iso.031
http://rapidshare.com/files/337013799/TroChoiSacDep-01.iso.032
http://rapidshare.com/files/337014355/TroChoiSacDep-01.iso.033
http://rapidshare.com/files/337013682/TroChoiSacDep-01.iso.034
http://rapidshare.com/files/337014283/TroChoiSacDep-01.iso.035
http://rapidshare.com/files/337048563/TroChoiSacDep-01.iso.036
http://rapidshare.com/files/337049726/TroChoiSacDep-01.iso.037
http://rapidshare.com/files/337049077/TroChoiSacDep-01.iso.038
http://rapidshare.com/files/337049321/TroChoiSacDep-01.iso.039
http://rapidshare.com/files/337049108/TroChoiSacDep-01.iso.040
http://rapidshare.com/files/337082485/TroChoiSacDep-01.iso.041
http://rapidshare.com/files/337083174/TroChoiSacDep-01.iso.042
http://rapidshare.com/files/337084420/TroChoiSacDep-01.iso.043
http://rapidshare.com/files/337082982/TroChoiSacDep-01.iso.044
http://rapidshare.com/files/337083861/TroChoiSacDep-01.iso.045
http://rapidshare.com/files/337108292/TroChoiSacDep-01.iso.046
http://rapidshare.com/files/337150929/TroChoiSacDep-01.iso.047
http://rapidshare.com/files/337107955/TroChoiSacDep-01.iso.048
http://rapidshare.com/files/337107519/TroChoiSacDep-01.iso.049
http://rapidshare.com/files/337108268/TroChoiSacDep-01.iso.050

DVD 2 :

http://rapidshare.com/files/337393249/TroChoiSacDep-2End.iso.001
http://rapidshare.com/files/337392873/TroChoiSacDep-2End.iso.002
http://rapidshare.com/files/337395703/TroChoiSacDep-2End.iso.003
http://rapidshare.com/files/337392573/TroChoiSacDep-2End.iso.004
http://rapidshare.com/files/337394315/TroChoiSacDep-2End.iso.005
http://rapidshare.com/files/337398345/TroChoiSacDep-2End.iso.006
http://rapidshare.com/files/337398189/TroChoiSacDep-2End.iso.007
http://rapidshare.com/files/337400186/TroChoiSacDep-2End.iso.008
http://rapidshare.com/files/337396646/TroChoiSacDep-2End.iso.009
http://rapidshare.com/files/337400726/TroChoiSacDep-2End.iso.010
http://rapidshare.com/files/337403917/TroChoiSacDep-2End.iso.011
http://rapidshare.com/files/337402953/TroChoiSacDep-2End.iso.012
http://rapidshare.com/files/337403273/TroChoiSacDep-2End.iso.013
http://rapidshare.com/files/337402093/TroChoiSacDep-2End.iso.014
http://rapidshare.com/files/337402212/TroChoiSacDep-2End.iso.015
http://rapidshare.com/files/337449127/TroChoiSacDep-2End.iso.016
http://rapidshare.com/files/337447168/TroChoiSacDep-2End.iso.017
http://rapidshare.com/files/337448293/TroChoiSacDep-2End.iso.018
http://rapidshare.com/files/337448091/TroChoiSacDep-2End.iso.019
http://rapidshare.com/files/337448976/TroChoiSacDep-2End.iso.020
http://rapidshare.com/files/337599041/TroChoiSacDep-2End.iso.021
http://rapidshare.com/files/337598855/TroChoiSacDep-2End.iso.022
http://rapidshare.com/files/337598232/TroChoiSacDep-2End.iso.023
http://rapidshare.com/files/337599165/TroChoiSacDep-2End.iso.024
http://rapidshare.com/files/337598288/TroChoiSacDep-2End.iso.025
http://rapidshare.com/files/337601211/TroChoiSacDep-2End.iso.026
http://rapidshare.com/files/337600846/TroChoiSacDep-2End.iso.027
http://rapidshare.com/files/337600770/TroChoiSacDep-2End.iso.028
http://rapidshare.com/files/337600982/TroChoiSacDep-2End.iso.029
http://rapidshare.com/files/337600923/TroChoiSacDep-2End.iso.030
http://rapidshare.com/files/337604648/TroChoiSacDep-2End.iso.031
http://rapidshare.com/files/337604038/TroChoiSacDep-2End.iso.032
http://rapidshare.com/files/337604040/TroChoiSacDep-2End.iso.033
http://rapidshare.com/files/337604835/TroChoiSacDep-2End.iso.034
http://rapidshare.com/files/337604048/TroChoiSacDep-2End.iso.035
http://rapidshare.com/files/337606407/TroChoiSacDep-2End.iso.036
http://rapidshare.com/files/337606357/TroChoiSacDep-2End.iso.037
http://rapidshare.com/files/337606469/TroChoiSacDep-2End.iso.038
http://rapidshare.com/files/337606314/TroChoiSacDep-2End.iso.039
http://rapidshare.com/files/337606221/TroChoiSacDep-2End.iso.040
http://rapidshare.com/files/337609223/TroChoiSacDep-2End.iso.041
http://rapidshare.com/files/337608464/TroChoiSacDep-2End.iso.042
http://rapidshare.com/files/337609252/TroChoiSacDep-2End.iso.043
http://rapidshare.com/files/337609379/TroChoiSacDep-2End.iso.044
http://rapidshare.com/files/337609064/TroChoiSacDep-2End.iso.045
http://rapidshare.com/files/337644865/TroChoiSacDep-2End.iso.046
http://rapidshare.com/files/337644481/TroChoiSacDep-2End.iso.047
http://rapidshare.com/files/337644660/TroChoiSacDep-2End.iso.048
http://rapidshare.com/files/337645797/TroChoiSacDep-2End.iso.049
http://rapidshare.com/files/337644606/TroChoiSacDep-2End.iso.050

Black & White : Anh Hùng Lưu Manh (Phim ĐL hay nhất 2009) RS và MU

Tháng Một 17, 2010 lúc 9:09 chiều | Posted in Phim Đài Loan | Bạn nghĩ gì về bài viết này?
Nhãn: , , ,

BLACK & WHITE


ANH HÙNG LƯU MANH


2 DVD – Thuyết Minh Tiếng Việt.

  • 44th Golden Bell Awards: Best Drama
  • 44th Golden Bell Awards: Best Director
  • 44th Golden Bell Awards: Best Actor (Mark Chao)
  • 44th Golden Bell Awards: Best Art Direction
  • 44th Golden Bell Awards: Best Marketing

======================

Dùng SOFT này để ghép các File lại thành ISO.
Megaupload : http://www.megaupload.com/?d=PMEODW2F
Rapid Share : http://rapidshare.com/files/334567087/FFSJ.exe

======================

Megaupload :

DVD 1 :
http://www.megaupload.com/?f=51OEUZUG
DVD 2 : http://www.megaupload.com/?f=JOB2QPNC
End !

Rapid Share :

DVD 1 :

http://rapidshare.com/files/336628779/AnhHungLuuManh.iso.001
http://rapidshare.com/files/336628718/AnhHungLuuManh.iso.002
http://rapidshare.com/files/336627896/AnhHungLuuManh.iso.003
http://rapidshare.com/files/336628267/AnhHungLuuManh.iso.004
http://rapidshare.com/files/336628715/AnhHungLuuManh.iso.005
http://rapidshare.com/files/336631580/AnhHungLuuManh.iso.006
http://rapidshare.com/files/336630776/AnhHungLuuManh.iso.007
http://rapidshare.com/files/336631002/AnhHungLuuManh.iso.008
http://rapidshare.com/files/336631546/AnhHungLuuManh.iso.009
http://rapidshare.com/files/336631419/AnhHungLuuManh.iso.010
http://rapidshare.com/files/336636437/AnhHungLuuManh.iso.011
http://rapidshare.com/files/336635484/AnhHungLuuManh.iso.012
http://rapidshare.com/files/336636042/AnhHungLuuManh.iso.013
http://rapidshare.com/files/336636554/AnhHungLuuManh.iso.014
http://rapidshare.com/files/336636327/AnhHungLuuManh.iso.015
http://rapidshare.com/files/336636986/AnhHungLuuManh.iso.016
http://rapidshare.com/files/336637706/AnhHungLuuManh.iso.017
http://rapidshare.com/files/336637801/AnhHungLuuManh.iso.018
http://rapidshare.com/files/336637828/AnhHungLuuManh.iso.019
http://rapidshare.com/files/336636882/AnhHungLuuManh.iso.020
http://rapidshare.com/files/336638019/AnhHungLuuManh.iso.021
http://rapidshare.com/files/336639192/AnhHungLuuManh.iso.022
http://rapidshare.com/files/336638529/AnhHungLuuManh.iso.023
http://rapidshare.com/files/336638710/AnhHungLuuManh.iso.024
http://rapidshare.com/files/336638647/AnhHungLuuManh.iso.025
http://rapidshare.com/files/336642148/AnhHungLuuManh.iso.026
http://rapidshare.com/files/336641816/AnhHungLuuManh.iso.027
http://rapidshare.com/files/336641010/AnhHungLuuManh.iso.028
http://rapidshare.com/files/336641075/AnhHungLuuManh.iso.029
http://rapidshare.com/files/336639973/AnhHungLuuManh.iso.030
http://rapidshare.com/files/336642788/AnhHungLuuManh.iso.031
http://rapidshare.com/files/336643118/AnhHungLuuManh.iso.032
http://rapidshare.com/files/336644432/AnhHungLuuManh.iso.033
http://rapidshare.com/files/336642339/AnhHungLuuManh.iso.034
http://rapidshare.com/files/336641480/AnhHungLuuManh.iso.035
http://rapidshare.com/files/336643983/AnhHungLuuManh.iso.036
http://rapidshare.com/files/336646349/AnhHungLuuManh.iso.037
http://rapidshare.com/files/336642545/AnhHungLuuManh.iso.038
http://rapidshare.com/files/336643813/AnhHungLuuManh.iso.039
http://rapidshare.com/files/336644759/AnhHungLuuManh.iso.040
http://rapidshare.com/files/336670162/AnhHungLuuManh.iso.041
http://rapidshare.com/files/336670130/AnhHungLuuManh.iso.042
http://rapidshare.com/files/336670720/AnhHungLuuManh.iso.043
http://rapidshare.com/files/336670241/AnhHungLuuManh.iso.044
http://rapidshare.com/files/336673832/AnhHungLuuManh.iso.045
http://rapidshare.com/files/336671370/AnhHungLuuManh.iso.046
http://rapidshare.com/files/336670750/AnhHungLuuManh.iso.047
http://rapidshare.com/files/336671539/AnhHungLuuManh.iso.048
http://rapidshare.com/files/336672524/AnhHungLuuManh.iso.049
http://rapidshare.com/files/336675831/AnhHungLuuManh.iso.050

DVD 2 :

http://rapidshare.com/files/338165857/AnhHungLuuManh-2End.iso.001
http://rapidshare.com/files/338165515/AnhHungLuuManh-2End.iso.002
http://rapidshare.com/files/338165537/AnhHungLuuManh-2End.iso.003
http://rapidshare.com/files/338165807/AnhHungLuuManh-2End.iso.004
http://rapidshare.com/files/338167183/AnhHungLuuManh-2End.iso.005
http://rapidshare.com/files/338167105/AnhHungLuuManh-2End.iso.006
http://rapidshare.com/files/338166842/AnhHungLuuManh-2End.iso.007
http://rapidshare.com/files/338167713/AnhHungLuuManh-2End.iso.008
http://rapidshare.com/files/338167465/AnhHungLuuManh-2End.iso.009
http://rapidshare.com/files/338167768/AnhHungLuuManh-2End.iso.010
http://rapidshare.com/files/338169408/AnhHungLuuManh-2End.iso.011
http://rapidshare.com/files/338169478/AnhHungLuuManh-2End.iso.012
http://rapidshare.com/files/338170219/AnhHungLuuManh-2End.iso.013
http://rapidshare.com/files/338169591/AnhHungLuuManh-2End.iso.014
http://rapidshare.com/files/338169213/AnhHungLuuManh-2End.iso.015
http://rapidshare.com/files/338201470/AnhHungLuuManh-2End.iso.016
http://rapidshare.com/files/338200772/AnhHungLuuManh-2End.iso.017
http://rapidshare.com/files/338200696/AnhHungLuuManh-2End.iso.018
http://rapidshare.com/files/338200114/AnhHungLuuManh-2End.iso.019
http://rapidshare.com/files/338199884/AnhHungLuuManh-2End.iso.020
http://rapidshare.com/files/338257283/AnhHungLuuManh-2End.iso.021
http://rapidshare.com/files/338259189/AnhHungLuuManh-2End.iso.022
http://rapidshare.com/files/338258483/AnhHungLuuManh-2End.iso.023
http://rapidshare.com/files/338258243/AnhHungLuuManh-2End.iso.024
http://rapidshare.com/files/338256720/AnhHungLuuManh-2End.iso.025
http://rapidshare.com/files/338286604/AnhHungLuuManh-2End.iso.026
http://rapidshare.com/files/338287273/AnhHungLuuManh-2End.iso.027
http://rapidshare.com/files/338287530/AnhHungLuuManh-2End.iso.028
http://rapidshare.com/files/338287267/AnhHungLuuManh-2End.iso.029
http://rapidshare.com/files/338288164/AnhHungLuuManh-2End.iso.030
http://rapidshare.com/files/338309027/AnhHungLuuManh-2End.iso.031
http://rapidshare.com/files/338308469/AnhHungLuuManh-2End.iso.032
http://rapidshare.com/files/338309942/AnhHungLuuManh-2End.iso.033
http://rapidshare.com/files/338307588/AnhHungLuuManh-2End.iso.034
http://rapidshare.com/files/338309072/AnhHungLuuManh-2End.iso.035
http://rapidshare.com/files/338385323/AnhHungLuuManh-2End.iso.036
http://rapidshare.com/files/338385565/AnhHungLuuManh-2End.iso.037
http://rapidshare.com/files/338384558/AnhHungLuuManh-2End.iso.038
http://rapidshare.com/files/338384647/AnhHungLuuManh-2End.iso.039
http://rapidshare.com/files/338386148/AnhHungLuuManh-2End.iso.040
http://rapidshare.com/files/338402179/AnhHungLuuManh-2End.iso.041
http://rapidshare.com/files/338404786/AnhHungLuuManh-2End.iso.042
http://rapidshare.com/files/338404952/AnhHungLuuManh-2End.iso.043
http://rapidshare.com/files/338404731/AnhHungLuuManh-2End.iso.044
http://rapidshare.com/files/338405096/AnhHungLuuManh-2End.iso.045
http://rapidshare.com/files/338463203/AnhHungLuuManh-2End.iso.046
http://rapidshare.com/files/338464304/AnhHungLuuManh-2End.iso.047
http://rapidshare.com/files/338464958/AnhHungLuuManh-2End.iso.048
http://rapidshare.com/files/338464837/AnhHungLuuManh-2End.iso.049
http://rapidshare.com/files/338464083/AnhHungLuuManh-2End.iso.050

END !

Rạp chiếu các phim Hoạt Hình tiếng Việt | MU và RS

Tháng Một 17, 2010 lúc 1:34 chiều | Posted in Ca Nhạc - Hài Kịch - Thiếu Nhi | Bạn nghĩ gì về bài viết này?
Nhãn: , , , , , , , , ,
Rạp chiếu phim Hoạt Hình tiếng Việt

Các bạn cần tìm những phim hoạt hình mới và cũ nào nhưng version tiếng Việt (Thuyết minh, phụ đề) thì có thể gửi tựa phim ở đây .
Mình sẽ upload theo yêu cầu .
Ngoài ra, có những phim mới ra, mình cũng sẽ lần lượt giới thiệu tại đây.

Các phim mới có tiếng Việt như :

* Doraemon – Version New (được vẽ lại với nhiều nội dung mới)
52 tập truyện ngắn – Dubbing (lồng tiếng) – Hoàn toàn mới lạ

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Megaupload

Đang up ..

Rapid Share

Tập 01 :

http://rapidshare.com/files/336546164/Doraemon-1.avi.001
http://rapidshare.com/files/336545480/Doraemon-1.avi.002
http://rapidshare.com/files/336545644/Doraemon-1.avi.003
* Thám Tử Lừng Danh – Conan : 100 tập (lồng tiếng)
Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.
* Và còn nhiều phim khác …

– Kết Giới Sư
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
– Vua Bóng Đá

Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
– Thủy Thủ Mặt Trăng

Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
– Sakura và Thú Nhồi Bông

Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
– Vương Quốc Phù Thủy
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
– 7 Viên Ngọc Rồng

Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
– Búp Bê Barbie (nhiều DVD)
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
– Những cuộc phiêu lưu của Tin Tin
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
Marsupilami

Click the image to open in full size.
Megaupload

Đang up ..

Rapid Share

http://rapidshare.com/files/336273889/Marsubilami.iso.001
http://rapidshare.com/files/336274349/Marsubilami.iso.002
http://rapidshare.com/files/336274048/Marsubilami.iso.003
http://rapidshare.com/files/336274731/Marsubilami.iso.004
http://rapidshare.com/files/336278681/Marsubilami.iso.005
http://rapidshare.com/files/336276021/Marsubilami.iso.006
http://rapidshare.com/files/336277845/Marsubilami.iso.007
http://rapidshare.com/files/336276380/Marsubilami.iso.008
http://rapidshare.com/files/336275096/Marsubilami.iso.009
http://rapidshare.com/files/336276010/Marsubilami.iso.010
http://rapidshare.com/files/336277843/Marsubilami.iso.011
http://rapidshare.com/files/336283722/Marsubilami.iso.012
http://rapidshare.com/files/336281587/Marsubilami.iso.013
http://rapidshare.com/files/336279315/Marsubilami.iso.014
http://rapidshare.com/files/336281390/Marsubilami.iso.015
http://rapidshare.com/files/336280611/Marsubilami.iso.016
http://rapidshare.com/files/336281247/Marsubilami.iso.017
http://rapidshare.com/files/336279902/Marsubilami.iso.018
http://rapidshare.com/files/336280014/Marsubilami.iso.019
http://rapidshare.com/files/336279104/Marsubilami.iso.020
http://rapidshare.com/files/336283378/Marsubilami.iso.021
http://rapidshare.com/files/336283310/Marsubilami.iso.022
http://rapidshare.com/files/336283621/Marsubilami.iso.023
http://rapidshare.com/files/336283993/Marsubilami.iso.024
http://rapidshare.com/files/336282290/Marsubilami.iso.025
http://rapidshare.com/files/336539774/Marsubilami.iso.026
http://rapidshare.com/files/336287606/Marsubilami.iso.027
http://rapidshare.com/files/336283849/Marsubilami.iso.028
http://rapidshare.com/files/336285813/Marsubilami.iso.029
http://rapidshare.com/files/336286626/Marsubilami.iso.030
http://rapidshare.com/files/336287525/Marsubilami.iso.031
http://rapidshare.com/files/336286841/Marsubilami.iso.032
http://rapidshare.com/files/336287055/Marsubilami.iso.033
http://rapidshare.com/files/336287508/Marsubilami.iso.034
http://rapidshare.com/files/336289570/Marsubilami.iso.035
http://rapidshare.com/files/336290015/Marsubilami.iso.036
http://rapidshare.com/files/336288962/Marsubilami.iso.037
http://rapidshare.com/files/336289050/Marsubilami.iso.038
http://rapidshare.com/files/336289932/Marsubilami.iso.039
http://rapidshare.com/files/336289395/Marsubilami.iso.040
http://rapidshare.com/files/336323974/Marsubilami.iso.041
http://rapidshare.com/files/336323137/Marsubilami.iso.042
http://rapidshare.com/files/336327415/Marsubilami.iso.043
http://rapidshare.com/files/336323199/Marsubilami.iso.044
http://rapidshare.com/files/336324102/Marsubilami.iso.045
http://rapidshare.com/files/336326611/Marsubilami.iso.046
http://rapidshare.com/files/336327421/Marsubilami.iso.047
http://rapidshare.com/files/336326589/Marsubilami.iso.048
http://rapidshare.com/files/336326973/Marsubilami.iso.049
http://rapidshare.com/files/336326995/Marsubilami.iso.050

Con Gái Hải Tặc Đen

Rapid Share

http://rapidshare.com/files/340074076/Yolanda.iso.001
http://rapidshare.com/files/340074624/Yolanda.iso.002
http://rapidshare.com/files/340075969/Yolanda.iso.003
http://rapidshare.com/files/340074734/Yolanda.iso.004
http://rapidshare.com/files/340076175/Yolanda.iso.005
http://rapidshare.com/files/340247347/Yolanda.iso.006
http://rapidshare.com/files/340245993/Yolanda.iso.007
http://rapidshare.com/files/340247225/Yolanda.iso.008
http://rapidshare.com/files/340247181/Yolanda.iso.009
http://rapidshare.com/files/340247093/Yolanda.iso.010
http://rapidshare.com/files/340248576/Yolanda.iso.011
http://rapidshare.com/files/340248488/Yolanda.iso.012
http://rapidshare.com/files/340248136/Yolanda.iso.013
http://rapidshare.com/files/340248368/Yolanda.iso.014
http://rapidshare.com/files/340248267/Yolanda.iso.015
http://rapidshare.com/files/340254841/Yolanda.iso.016
http://rapidshare.com/files/340253545/Yolanda.iso.017
http://rapidshare.com/files/340255251/Yolanda.iso.018
http://rapidshare.com/files/340255367/Yolanda.iso.019
http://rapidshare.com/files/340253825/Yolanda.iso.020
http://rapidshare.com/files/340256110/Yolanda.iso.021
http://rapidshare.com/files/340255287/Yolanda.iso.022
http://rapidshare.com/files/340256259/Yolanda.iso.023
http://rapidshare.com/files/340255966/Yolanda.iso.024
http://rapidshare.com/files/340255080/Yolanda.iso.025
http://rapidshare.com/files/340258935/Yolanda.iso.026
http://rapidshare.com/files/340258697/Yolanda.iso.027
http://rapidshare.com/files/340258048/Yolanda.iso.028
http://rapidshare.com/files/340258022/Yolanda.iso.029
http://rapidshare.com/files/340258311/Yolanda.iso.030
http://rapidshare.com/files/340260905/Yolanda.iso.031
http://rapidshare.com/files/340261211/Yolanda.iso.032
http://rapidshare.com/files/340260267/Yolanda.iso.033
http://rapidshare.com/files/340261089/Yolanda.iso.034
http://rapidshare.com/files/340259980/Yolanda.iso.035
http://rapidshare.com/files/340264016/Yolanda.iso.036
http://rapidshare.com/files/340262713/Yolanda.iso.037
http://rapidshare.com/files/340289168/Yolanda.iso.038
http://rapidshare.com/files/340288203/Yolanda.iso.039
http://rapidshare.com/files/340288254/Yolanda.iso.040
http://rapidshare.com/files/340347226/Yolanda.iso.041
http://rapidshare.com/files/340344523/Yolanda.iso.042
http://rapidshare.com/files/340344839/Yolanda.iso.043
http://rapidshare.com/files/340344544/Yolanda.iso.044
http://rapidshare.com/files/340346807/Yolanda.iso.045
http://rapidshare.com/files/340358795/Yolanda.iso.046
http://rapidshare.com/files/340360676/Yolanda.iso.047
http://rapidshare.com/files/340357831/Yolanda.iso.048
http://rapidshare.com/files/340372869/Yolanda.iso.049
http://rapidshare.com/files/340372075/Yolanda.iso.050

– Ninja Rùa

– Con Tàu Hải Tặc
– Gia Đình Siêu Nhân
– Vua Câu Cá
– Vịt Donal
– Câu Chuyện Đồ Chơi
– Mulan


And more …..

Cần được sự ủng hộ của các bạn ..

Click the image to open in full size.

Hổ Phụ Sinh Hổ Tử / Bản Sao – FFVN Lồng Tiếng 21/21 END – RS & MU

Tháng Một 15, 2010 lúc 4:20 chiều | Posted in Phim Hong Kong | Bạn nghĩ gì về bài viết này?
Nhãn: , , , , , ,

Hổ Phụ Sinh Hổ Tử / Bản Sao


A Chip Off the Old Block

FFVN – SAN GIANG LỒNG TIẾNG

FFVN chỉ phát hành bản D5 – 2 DVD END.
UPLOAD COMPLETE !!!

======================

Dùng SOFT này để ghép các File lại thành ISO.
Megaupload : http://www.megaupload.com/?d=PMEODW2F
Rapid Share : http://rapidshare.com/files/334567087/FFSJ.exe

======================

Rapid Share

DVD 1

http://rapidshare.com/files/334622915/BanSao-DVD1.iso.001
http://rapidshare.com/files/334622905/BanSao-DVD1.iso.002
http://rapidshare.com/files/334622336/BanSao-DVD1.iso.003
http://rapidshare.com/files/334622664/BanSao-DVD1.iso.004
http://rapidshare.com/files/334622971/BanSao-DVD1.iso.005
http://rapidshare.com/files/334661110/BanSao-DVD1.iso.006
http://rapidshare.com/files/334660983/BanSao-DVD1.iso.007
http://rapidshare.com/files/334661174/BanSao-DVD1.iso.008
http://rapidshare.com/files/334662091/BanSao-DVD1.iso.009
http://rapidshare.com/files/334660636/BanSao-DVD1.iso.010
http://rapidshare.com/files/334775676/BanSao-DVD1.iso.011
http://rapidshare.com/files/334775608/BanSao-DVD1.iso.012
http://rapidshare.com/files/334780538/BanSao-DVD1.iso.013
http://rapidshare.com/files/334775122/BanSao-DVD1.iso.014
http://rapidshare.com/files/334778762/BanSao-DVD1.iso.015
http://rapidshare.com/files/334784169/BanSao-DVD1.iso.016
http://rapidshare.com/files/334781844/BanSao-DVD1.iso.017
http://rapidshare.com/files/334785429/BanSao-DVD1.iso.018
http://rapidshare.com/files/334781922/BanSao-DVD1.iso.019
http://rapidshare.com/files/334781791/BanSao-DVD1.iso.020
http://rapidshare.com/files/334846817/BanSao-DVD1.iso.021
http://rapidshare.com/files/334842193/BanSao-DVD1.iso.022
http://rapidshare.com/files/334843603/BanSao-DVD1.iso.023
http://rapidshare.com/files/334842454/BanSao-DVD1.iso.024
http://rapidshare.com/files/334842201/BanSao-DVD1.iso.025
http://rapidshare.com/files/334855235/BanSao-DVD1.iso.026
http://rapidshare.com/files/334847759/BanSao-DVD1.iso.027
http://rapidshare.com/files/334845289/BanSao-DVD1.iso.028
http://rapidshare.com/files/334845981/BanSao-DVD1.iso.029
http://rapidshare.com/files/334846866/BanSao-DVD1.iso.030
http://rapidshare.com/files/334845949/BanSao-DVD1.iso.031
http://rapidshare.com/files/334853984/BanSao-DVD1.iso.032
http://rapidshare.com/files/334885965/BanSao-DVD1.iso.033
http://rapidshare.com/files/334885702/BanSao-DVD1.iso.034
http://rapidshare.com/files/334884739/BanSao-DVD1.iso.035
http://rapidshare.com/files/335132238/BanSao-DVD1.iso.036
http://rapidshare.com/files/335133806/BanSao-DVD1.iso.037
http://rapidshare.com/files/335132518/BanSao-DVD1.iso.038
http://rapidshare.com/files/335133893/BanSao-DVD1.iso.039
http://rapidshare.com/files/335132288/BanSao-DVD1.iso.040
http://rapidshare.com/files/335163751/BanSao-DVD1.iso.041
http://rapidshare.com/files/335164838/BanSao-DVD1.iso.042
http://rapidshare.com/files/335163438/BanSao-DVD1.iso.043
http://rapidshare.com/files/335164071/BanSao-DVD1.iso.044
http://rapidshare.com/files/335164856/BanSao-DVD1.iso.045
http://rapidshare.com/files/335195054/BanSao-DVD1.iso.046
http://rapidshare.com/files/335195848/BanSao-DVD1.iso.047
http://rapidshare.com/files/335194997/BanSao-DVD1.iso.048
http://rapidshare.com/files/335195357/BanSao-DVD1.iso.049
http://rapidshare.com/files/335195269/BanSao-DVD1.iso.050

DVD 2

http://rapidshare.com/files/335368381/BanSao-DVD2.iso.001
http://rapidshare.com/files/335364605/BanSao-DVD2.iso.002
http://rapidshare.com/files/335365206/BanSao-DVD2.iso.003
http://rapidshare.com/files/335365218/BanSao-DVD2.iso.004
http://rapidshare.com/files/335364528/BanSao-DVD2.iso.005
http://rapidshare.com/files/335436182/BanSao-DVD2.iso.006
http://rapidshare.com/files/335436484/BanSao-DVD2.iso.007
http://rapidshare.com/files/335436180/BanSao-DVD2.iso.008
http://rapidshare.com/files/335437120/BanSao-DVD2.iso.009
http://rapidshare.com/files/335436455/BanSao-DVD2.iso.010
http://rapidshare.com/files/335440677/BanSao-DVD2.iso.011
http://rapidshare.com/files/335440388/BanSao-DVD2.iso.012
http://rapidshare.com/files/335440517/BanSao-DVD2.iso.013
http://rapidshare.com/files/335440254/BanSao-DVD2.iso.014
http://rapidshare.com/files/335440360/BanSao-DVD2.iso.015
http://rapidshare.com/files/335440762/BanSao-DVD2.iso.016
http://rapidshare.com/files/335440729/BanSao-DVD2.iso.017
http://rapidshare.com/files/335440657/BanSao-DVD2.iso.018
http://rapidshare.com/files/335440778/BanSao-DVD2.iso.019
http://rapidshare.com/files/335440956/BanSao-DVD2.iso.020
http://rapidshare.com/files/335441448/BanSao-DVD2.iso.021
http://rapidshare.com/files/335442502/BanSao-DVD2.iso.022
http://rapidshare.com/files/335441527/BanSao-DVD2.iso.023
http://rapidshare.com/files/335441530/BanSao-DVD2.iso.024
http://rapidshare.com/files/335442434/BanSao-DVD2.iso.025
http://rapidshare.com/files/335485880/BanSao-DVD2.iso.026
http://rapidshare.com/files/335485863/BanSao-DVD2.iso.027
http://rapidshare.com/files/335485871/BanSao-DVD2.iso.028
http://rapidshare.com/files/335486802/BanSao-DVD2.iso.029
http://rapidshare.com/files/335485782/BanSao-DVD2.iso.030
http://rapidshare.com/files/335487951/BanSao-DVD2.iso.031
http://rapidshare.com/files/335488802/BanSao-DVD2.iso.032
http://rapidshare.com/files/335488716/BanSao-DVD2.iso.033
http://rapidshare.com/files/335487847/BanSao-DVD2.iso.034
http://rapidshare.com/files/335487649/BanSao-DVD2.iso.035
http://rapidshare.com/files/335537317/BanSao-DVD2.iso.036
http://rapidshare.com/files/335536922/BanSao-DVD2.iso.037
http://rapidshare.com/files/335536600/BanSao-DVD2.iso.038
http://rapidshare.com/files/335536744/BanSao-DVD2.iso.039
http://rapidshare.com/files/335536522/BanSao-DVD2.iso.040
http://rapidshare.com/files/335547584/BanSao-DVD2.iso.041
http://rapidshare.com/files/335547503/BanSao-DVD2.iso.042
http://rapidshare.com/files/335548500/BanSao-DVD2.iso.043
http://rapidshare.com/files/335548273/BanSao-DVD2.iso.044
http://rapidshare.com/files/335547638/BanSao-DVD2.iso.045
http://rapidshare.com/files/335584910/BanSao-DVD2.iso.046
http://rapidshare.com/files/335584725/BanSao-DVD2.iso.047
http://rapidshare.com/files/335584418/BanSao-DVD2.iso.048
http://rapidshare.com/files/335585669/BanSao-DVD2.iso.049
http://rapidshare.com/files/335584844/BanSao-DVD2.iso.050

END

Megaupload

DVD 1 :

http://www.megaupload.com/?d=BFRHWB9U
http://www.megaupload.com/?d=OMD1VHQA
http://www.megaupload.com/?d=NRS0KAWV
http://www.megaupload.com/?d=TS95YHZG
http://www.megaupload.com/?d=17ZWE4OX
http://www.megaupload.com/?d=PX7UXOWI
http://www.megaupload.com/?d=RIQ6AKNY
http://www.megaupload.com/?d=KQKFRMU8
http://www.megaupload.com/?d=273D6MSH
http://www.megaupload.com/?d=21VMY2RK
http://www.megaupload.com/?d=6IZJTF5N
http://www.megaupload.com/?d=X56MM9SZ
http://www.megaupload.com/?d=7B558FCA
http://www.megaupload.com/?d=9UYPIPAN
http://www.megaupload.com/?d=QJ2YBQ1L
http://www.megaupload.com/?d=SFSG3DYA
http://www.megaupload.com/?d=63FW375Y
http://www.megaupload.com/?d=W3KNGQ70
http://www.megaupload.com/?d=TI87RBVG
http://www.megaupload.com/?d=JCEGSS1S
http://www.megaupload.com/?d=IKZI48QP
http://www.megaupload.com/?d=QS1E67S8
http://www.megaupload.com/?d=NDDOJ281
http://www.megaupload.com/?d=CL0ZGQWV
http://www.megaupload.com/?d=4FEAHS11
http://www.megaupload.com/?d=EA0HJR54
http://www.megaupload.com/?d=6X1TU6MZ
http://www.megaupload.com/?d=L5WZQJM4
http://www.megaupload.com/?d=6AXHU6A6
http://www.megaupload.com/?d=X20I5SPZ
http://www.megaupload.com/?d=ZNZ4J50M
http://www.megaupload.com/?d=QVRETTBV
http://www.megaupload.com/?d=7MQ3HJ2X
http://www.megaupload.com/?d=4KYVHIYH
http://www.megaupload.com/?d=14IQ589T
http://www.megaupload.com/?d=03J0JK4O
http://www.megaupload.com/?d=CCIKT9HR
http://www.megaupload.com/?d=R39NZE43
http://www.megaupload.com/?d=T609GO73
http://www.megaupload.com/?d=RNU0A4SO
http://www.megaupload.com/?d=0RKEYKXK
http://www.megaupload.com/?d=IZDR9CNS
http://www.megaupload.com/?d=HMSVQP73
http://www.megaupload.com/?d=6TLXC9FO
http://www.megaupload.com/?d=JGBFI6OD
http://www.megaupload.com/?d=2MZYZYHP
http://www.megaupload.com/?d=FS31FW4Y
http://www.megaupload.com/?d=42MHBAUL
http://www.megaupload.com/?d=RF2AYH9L
http://www.megaupload.com/?d=Q4H434QW

DVD 2 :

http://www.megaupload.com/?d=U1WK71DK
http://www.megaupload.com/?d=4CG02PJ7
http://www.megaupload.com/?d=GVODCJXH
http://www.megaupload.com/?d=K4IJBWM7
http://www.megaupload.com/?d=JO7RURO9
http://www.megaupload.com/?d=6HK7MVJ3
http://www.megaupload.com/?d=JV3QVU2V
http://www.megaupload.com/?d=6UYRMX6R
http://www.megaupload.com/?d=W7D6QIG3
http://www.megaupload.com/?d=2AEIR7KM
http://www.megaupload.com/?d=J1AU3D4B
http://www.megaupload.com/?d=CRXFVB2X
http://www.megaupload.com/?d=FG7KV88A
http://www.megaupload.com/?d=HOY2CT8C
http://www.megaupload.com/?d=TVEIN4XU
http://www.megaupload.com/?d=P023MQZW
http://www.megaupload.com/?d=426VY4LG
http://www.megaupload.com/?d=PJFKCUDP
http://www.megaupload.com/?d=BKBPIZQD
http://www.megaupload.com/?d=1FRT9V12
http://www.megaupload.com/?d=2XXZ3OD6
http://www.megaupload.com/?d=WK0UJGCU
http://www.megaupload.com/?d=7RFMHELL
http://www.megaupload.com/?d=MK2PCS5Q
http://www.megaupload.com/?d=W3LQBDG2
http://www.megaupload.com/?d=65V6PE1W
http://www.megaupload.com/?d=F6YHBVTC
http://www.megaupload.com/?d=ZXSQIX1S
http://www.megaupload.com/?d=1VPN7E1T
http://www.megaupload.com/?d=74CGWSIH
http://www.megaupload.com/?d=DKHKIL2V
http://www.megaupload.com/?d=JQZMCTU3
http://www.megaupload.com/?d=2JU6PL2W
http://www.megaupload.com/?d=9913UT7H
http://www.megaupload.com/?d=FEHH60LF
http://www.megaupload.com/?d=BPE2GHZK
http://www.megaupload.com/?d=YY6ZXVLB
http://www.megaupload.com/?d=JPBJVCXI
http://www.megaupload.com/?d=3PUCAHLP
http://www.megaupload.com/?d=61262NSE
http://www.megaupload.com/?d=S2HWEXF9
http://www.megaupload.com/?d=CP0DXDXJ
http://www.megaupload.com/?d=XCQ3NNGO
http://www.megaupload.com/?d=6UYI439F
http://www.megaupload.com/?d=ZL1DEJE0
http://www.megaupload.com/?d=D9HQCGYR
http://www.megaupload.com/?d=YZK12Y6J
http://www.megaupload.com/?d=881HBOQT
http://www.megaupload.com/?d=EKUAEXU8
http://www.megaupload.com/?d=MB87Z35O

Bí Mật về Kyle XY | RS – MU [USA-TVseries] Tiếng Việt | AVI

Tháng Một 8, 2010 lúc 7:56 chiều | Posted in Phim USA - Tiếng Việt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?
Nhãn: , ,
Kyle XY

Năm sản xuất: 2006

Nước sản xuất: USA

Hãng sản xuất: ABC Studios

Đạo diễn: Eric Bress & J. Mackye Gruber

Thể loại: khoa học giả tưởng

Đánh giá: 8.4/10 (imdb)

Độ dài: 3 seasons

Giải thưởng: 1 giải thưởng và 9 đề cử

Nội dung: Anh chàng Kyle tỉnh dậy trong khu rừng bên rìa thành phố Seatle trong tình trạng không quần áo trên người và chẳng nhớ chút gì về cuộc sống trước đây. Dù có vóc dáng một chàng trai 16 tuổi, nhưng Kyle không khác một đứa trẻ mới sinh – hoàn toàn không hiểu biết về cuộc sống và cũng không biết cách giao tiếp với người khác. Kyle đã bị cảnh sát bắt khi anh ta ngang nhiên đi vào thành phố trong bộ dạng “trần như nhộng”.

Cuối cùng không thể khai thác được gì về thân thế của anh, cảnh sát buộc phải chuyển Kyle vào trại quản lý thanh thiếu niên hư hỏng. Tại đây, Kyle gặp bác sĩ trực tiếp điều trị Nicole Trager và bà đã nhận ra Kyle không phải người bình thường. Lòng nhân hậu đã khiến bác sĩ Trager quyết định đưa Kyle về sống với gia đình của mình và chính những ngày tháng sống trong sự yêu thương của gia đình Trager, Kyle dần làm quen với cuộc sống hiện tại đồng thời giúp bác sĩ Trager tìm ra được nguồn gốc kỳ lạ với những bản năng đặc biệt của mình…

Diễn viên:
Matt Dallas … Kyle (33 episodes, 2006-2008)
Marguerite MacIntyre … Nicole Trager (33 episodes, 2006-2008)
Bruce Thomas … Stephen Trager (33 episodes, 2006-2008)
April Matson … Lori Trager (33 episodes, 2006-2008)
Jean-Luc Bilodeau … Josh Trager (33 episodes, 2006-2008)
Chris Olivero … Declan McDonough / … (33 episodes, 2006-2008)
Kirsten Prout … Amanda Bloom (32 episodes, 2006-2008)
Jaimie Alexander … Jessi XX / … (23 episodes, 2007-2008)
Nicholas Lea … Tom Foss / … (23 episodes, 2006-2008)
Chelan Simmons … Hillary (20 episodes, 2006-2008)
Magda Apanowicz … Andy Jensen (16 episodes, 2007-2008)
Martin Cummins … Brian Taylor (14 episodes, 2007-2008)

POSTER :

Click the image to open in full size.

TRAILER :
Phim có Tiếng Việt – Chiếu Dạng AVI

RAPIDSHARE

Tập 1:

http://rapidshare.com/files/335081151/Kyle_XY_-_01.AVI.001
http://rapidshare.com/files/335081294/Kyle_XY_-_01.AVI.002
http://rapidshare.com/files/335081256/Kyle_XY_-_01.AVI.003
http://rapidshare.com/files/335081235/Kyle_XY_-_01.AVI.004
http://rapidshare.com/files/335081446/Kyle_XY_-_01.AVI.005

Tập 2:

http://rapidshare.com/files/338725331/Kyle_XY_-_02.AVI.001
http://rapidshare.com/files/338725472/Kyle_XY_-_02.AVI.002
http://rapidshare.com/files/338725549/Kyle_XY_-_02.AVI.003
http://rapidshare.com/files/338726820/Kyle_XY_-_02.AVI.004
http://rapidshare.com/files/338725434/Kyle_XY_-_02.AVI.005
http://rapidshare.com/files/338740348/Kyle_XY_-_02.AVI.006

MEGAUPLOAD

Tập 1:

http://www.megaupload.com/?d=4I0L3DUU
http://www.megaupload.com/?d=MAJAH3I0
http://www.megaupload.com/?d=HVJ96RP3
http://www.megaupload.com/?d=A8PU2EP5
http://www.megaupload.com/?d=5OSTBL3D

Click the image to open in full size.

Các bạn ủng hộ mình nhiều nhé ! Phim rất hay, hấp dẫn, vui và lãng mạn cực kỳ !

Phim mới : Trái Tim Mùa Đông (Take Care of You, Accompanied by the Lights) MING-EN (Níu Giữ Ánh Dương, Níu Giữ Em)

Tháng Một 3, 2010 lúc 7:33 chiều | Posted in Phim Đài Loan | Bạn nghĩ gì về bài viết này?
Nhãn: , , , , ,

TRÁI TIM MÙA ĐÔNG

(Take Care of You, Accompanied by the Lights )

Minh ĐạoTrần Kiều Ân

4 DVD – Thuyết minh tiếng Việt !
Phim rất hay và cảm động.

Megaupload :

DVD 1 : http://www.megaupload.com/?f=XAW62DWQ
DVD 2 : http://www.megaupload.com/?f=WHS5TKGZ
DVD 3 :
DVD 4 :

END !

Rapid Share :

DVD 1 :

http://rapidshare.com/files/339604623/TraiTimMuaDong-01.iso.001
http://rapidshare.com/files/339605221/TraiTimMuaDong-01.iso.002
http://rapidshare.com/files/339605296/TraiTimMuaDong-01.iso.003
http://rapidshare.com/files/339605961/TraiTimMuaDong-01.iso.004
http://rapidshare.com/files/339605845/TraiTimMuaDong-01.iso.005
http://rapidshare.com/files/339606552/TraiTimMuaDong-01.iso.006
http://rapidshare.com/files/339606553/TraiTimMuaDong-01.iso.007
http://rapidshare.com/files/339606023/TraiTimMuaDong-01.iso.008
http://rapidshare.com/files/339606726/TraiTimMuaDong-01.iso.009
http://rapidshare.com/files/339606967/TraiTimMuaDong-01.iso.010
http://rapidshare.com/files/339609242/TraiTimMuaDong-01.iso.011
http://rapidshare.com/files/339611205/TraiTimMuaDong-01.iso.012
http://rapidshare.com/files/339610071/TraiTimMuaDong-01.iso.013
http://rapidshare.com/files/339609419/TraiTimMuaDong-01.iso.014
http://rapidshare.com/files/339610621/TraiTimMuaDong-01.iso.015
http://rapidshare.com/files/339611225/TraiTimMuaDong-01.iso.016
http://rapidshare.com/files/339610994/TraiTimMuaDong-01.iso.017
http://rapidshare.com/files/339674459/TraiTimMuaDong-01.iso.018
http://rapidshare.com/files/339674540/TraiTimMuaDong-01.iso.019
http://rapidshare.com/files/339675474/TraiTimMuaDong-01.iso.020
http://rapidshare.com/files/339673755/TraiTimMuaDong-01.iso.021
http://rapidshare.com/files/339675021/TraiTimMuaDong-01.iso.022
http://rapidshare.com/files/339674893/TraiTimMuaDong-01.iso.023
http://rapidshare.com/files/339675527/TraiTimMuaDong-01.iso.024
http://rapidshare.com/files/339676511/TraiTimMuaDong-01.iso.025
http://rapidshare.com/files/339675074/TraiTimMuaDong-01.iso.026
http://rapidshare.com/files/339676120/TraiTimMuaDong-01.iso.027
http://rapidshare.com/files/339680198/TraiTimMuaDong-01.iso.028
http://rapidshare.com/files/339680234/TraiTimMuaDong-01.iso.029
http://rapidshare.com/files/339718393/TraiTimMuaDong-01.iso.030
http://rapidshare.com/files/339719424/TraiTimMuaDong-01.iso.031
http://rapidshare.com/files/339719062/TraiTimMuaDong-01.iso.032
http://rapidshare.com/files/339718551/TraiTimMuaDong-01.iso.033
http://rapidshare.com/files/339719072/TraiTimMuaDong-01.iso.034
http://rapidshare.com/files/339723329/TraiTimMuaDong-01.iso.035
http://rapidshare.com/files/339763631/TraiTimMuaDong-01.iso.036
http://rapidshare.com/files/339765148/TraiTimMuaDong-01.iso.037
http://rapidshare.com/files/339763486/TraiTimMuaDong-01.iso.038
http://rapidshare.com/files/339764991/TraiTimMuaDong-01.iso.039
http://rapidshare.com/files/339765306/TraiTimMuaDong-01.iso.040
http://rapidshare.com/files/339853139/TraiTimMuaDong-01.iso.041
http://rapidshare.com/files/339853586/TraiTimMuaDong-01.iso.042
http://rapidshare.com/files/339853241/TraiTimMuaDong-01.iso.043
http://rapidshare.com/files/339853102/TraiTimMuaDong-01.iso.044
http://rapidshare.com/files/339852373/TraiTimMuaDong-01.iso.045
http://rapidshare.com/files/339858172/TraiTimMuaDong-01.iso.046
http://rapidshare.com/files/339857819/TraiTimMuaDong-01.iso.047
http://rapidshare.com/files/339855695/TraiTimMuaDong-01.iso.048
http://rapidshare.com/files/339856341/TraiTimMuaDong-01.iso.049
http://rapidshare.com/files/339857891/TraiTimMuaDong-01.iso.050

DVD 2 :

http://rapidshare.com/files/340513817/TraiTimMuaDong-02.iso.001
http://rapidshare.com/files/340514226/TraiTimMuaDong-02.iso.002
http://rapidshare.com/files/340513708/TraiTimMuaDong-02.iso.003
http://rapidshare.com/files/340514728/TraiTimMuaDong-02.iso.004
http://rapidshare.com/files/340514010/TraiTimMuaDong-02.iso.005
http://rapidshare.com/files/340519256/TraiTimMuaDong-02.iso.006
http://rapidshare.com/files/340519615/TraiTimMuaDong-02.iso.007
http://rapidshare.com/files/340518964/TraiTimMuaDong-02.iso.008
http://rapidshare.com/files/340519888/TraiTimMuaDong-02.iso.009
http://rapidshare.com/files/340519773/TraiTimMuaDong-02.iso.010
http://rapidshare.com/files/340567331/TraiTimMuaDong-02.iso.011
http://rapidshare.com/files/340567868/TraiTimMuaDong-02.iso.012
http://rapidshare.com/files/340568306/TraiTimMuaDong-02.iso.013
http://rapidshare.com/files/340567951/TraiTimMuaDong-02.iso.014
http://rapidshare.com/files/340568166/TraiTimMuaDong-02.iso.015
http://rapidshare.com/files/340687997/TraiTimMuaDong-02.iso.016
http://rapidshare.com/files/340688052/TraiTimMuaDong-02.iso.017
http://rapidshare.com/files/340688511/TraiTimMuaDong-02.iso.018
http://rapidshare.com/files/340688041/TraiTimMuaDong-02.iso.019
http://rapidshare.com/files/340688734/TraiTimMuaDong-02.iso.020
http://rapidshare.com/files/340698259/TraiTimMuaDong-02.iso.021
http://rapidshare.com/files/340698336/TraiTimMuaDong-02.iso.022
http://rapidshare.com/files/340690129/TraiTimMuaDong-02.iso.023
http://rapidshare.com/files/340689155/TraiTimMuaDong-02.iso.024
http://rapidshare.com/files/340690030/TraiTimMuaDong-02.iso.025
http://rapidshare.com/files/340696093/TraiTimMuaDong-02.iso.026
http://rapidshare.com/files/340696348/TraiTimMuaDong-02.iso.027
http://rapidshare.com/files/340694416/TraiTimMuaDong-02.iso.028
http://rapidshare.com/files/340696337/TraiTimMuaDong-02.iso.029
http://rapidshare.com/files/340696424/TraiTimMuaDong-02.iso.030
http://rapidshare.com/files/340701068/TraiTimMuaDong-02.iso.031
http://rapidshare.com/files/340700329/TraiTimMuaDong-02.iso.032
http://rapidshare.com/files/340700721/TraiTimMuaDong-02.iso.033
http://rapidshare.com/files/340699535/TraiTimMuaDong-02.iso.034
http://rapidshare.com/files/340701169/TraiTimMuaDong-02.iso.035
http://rapidshare.com/files/340704261/TraiTimMuaDong-02.iso.036
http://rapidshare.com/files/340703189/TraiTimMuaDong-02.iso.037
http://rapidshare.com/files/340703724/TraiTimMuaDong-02.iso.038
http://rapidshare.com/files/340704255/TraiTimMuaDong-02.iso.039
http://rapidshare.com/files/340770151/TraiTimMuaDong-02.iso.040
http://rapidshare.com/files/340769902/TraiTimMuaDong-02.iso.041
http://rapidshare.com/files/340771502/TraiTimMuaDong-02.iso.042
http://rapidshare.com/files/340770642/TraiTimMuaDong-02.iso.043
http://rapidshare.com/files/340771401/TraiTimMuaDong-02.iso.044
http://rapidshare.com/files/340776631/TraiTimMuaDong-02.iso.045
http://rapidshare.com/files/340772865/TraiTimMuaDong-02.iso.046
http://rapidshare.com/files/340774189/TraiTimMuaDong-02.iso.047
http://rapidshare.com/files/340772997/TraiTimMuaDong-02.iso.048
http://rapidshare.com/files/340775319/TraiTimMuaDong-02.iso.049
http://rapidshare.com/files/348552600/TraiTimMuaDong-02.iso.050

DVD 3 :

Click the image to open in full size.

DVD 4 :

Click the image to open in full size.

===============================================

1.Overview

Show Type: Drama series
Show Theme: Contemporary
Company Name: NMG Entertainment LTD
Number of episodes: 30
Script Writer: Ren Sha
Editor: Lin Huang Kun
Director: Clarence Fok Yiu-leung (Hong Kong)

2. SYNOPSIS

Translation by meosles@http://asianfanatics.net/

Loving a woman wholeheartedly is simple happiness. But loving two women at the same time is complicated pain. If the two women are sisters, then the love relationship is even harder to untangle. But, the beautiful answer is – who is “staying by the sunshine and staying by you”? Then she (or he) is “staying by happiness and staying by love”.

Painter Ding Yi Ming and dancer He Li shares the same passion for art and therefore were united in marriage. But He Li chose to pursue a greater level of dancing. She abandoned her husband and three years old daughter Ding Xiao Han and went to London for further studies. In the hardship of a foreign country, He Li gave birth to He Fei.

Eighteen years later, Xiao Han who grows up under the love of her father is genial, cheerful and elegant; however He Fei who has no one to depend on has a cold character.

Yang Rui return to his country and meet Xiao Han. Xiao Han loves Yang Rui’s easy-going personality and his bright smile. Yang Rui is touched when he sees Xiao Hao hiding her illness because she only wants to bring happiness to the people around her. In order to let her father enjoy his old age without worries, she takes on multiple jobs and enjoys working hard, making full use of each day. In the beginning, Xiao Han secretly admires Yang Rui but Yang Rui only treats her like a brother.

Not long after, Yang Rui is reunited with his childhood sweetheart He Fei and they rekindle their love. Yang Rui is tolerant of He Fei’s proud character and her consuming love for dancing.

A major London musical is looking for leading actor and actresses. Xiao Han and He Fei are the main rivals for the role of the leading actress. He Li returns to her country at this time and tries to find her missing husband and daughter in order to make up for not fulfilling her role as mother to both her daughters. But will they be able to accept her? Jealousy can make a person lose her reason. He Fei loses control and pushes Xiao Han down the stage, causing Xiao Han’s illness to worsen. Their relationship is revealed and the mother finally meets her daughter.

After this, will the two sisters continue to strife in love? On stage, will the two sisters continue to contend fiercely? Humanity has its bright side and its ugly side. In the end, who will “stay by the sunshine and stay by you”?

3.Cast

Joe Chen – Ding Xiao Han 丁晓寒
Ming Dao – Yang Rui 杨睿
Dai Fei Fei – He Fei 何菲
Jiang Kai – Ding Yi Ming 丁亦明
Li Ying – He Li 何俪

Trang sau »


Entriesphản hồi feeds.