Tổng hợp nhiều DVD [ Nhạc – Hài – Múa Lân] Đón Xuân Năm Mới 2010

Tháng Mười Hai 31, 2009 lúc 6:13 sáng | Posted in Ca Nhạc - Hài Kịch - Thiếu Nhi | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.

Nhiều nhạc xuân từ Việt Nam và Hải Ngoại được tổng hợp thành nhiều DVD. Các bạn ủng hộ nhiều nhiều mình sẽ upload lên hết nhe !

Gần đến Tết âm lịch thì sẽ có thêm chương trình mới, mình sẽ cập nhật lên tiếp sau !

======================
Dùng SOFT này để ghép các File lại thành ISO.
Megaupload : http://www.megaupload.com/?d=PMEODW2F
Rapid Share : http://rapidshare.com/files/334567087/FFSJ.exe

======================

DVD Hài Kịch :

http://img37.imageshack.us/img37/7313/xuan16.jpg

Click the image to open in full size.

Link Download : DVD Hài 1

RAPIDSHARE

http://rapidshare.com/files/332039939/HaiXuan-DVD.iso.001
http://rapidshare.com/files/332039958/HaiXuan-DVD.iso.002
http://rapidshare.com/files/332040000/HaiXuan-DVD.iso.003
http://rapidshare.com/files/332040060/HaiXuan-DVD.iso.004
http://rapidshare.com/files/332040205/HaiXuan-DVD.iso.005
http://rapidshare.com/files/332040881/HaiXuan-DVD.iso.006
http://rapidshare.com/files/332040896/HaiXuan-DVD.iso.007
http://rapidshare.com/files/332040995/HaiXuan-DVD.iso.008
http://rapidshare.com/files/332041236/HaiXuan-DVD.iso.009
http://rapidshare.com/files/332041571/HaiXuan-DVD.iso.010
http://rapidshare.com/files/332041617/HaiXuan-DVD.iso.011
http://rapidshare.com/files/332041532/HaiXuan-DVD.iso.012
http://rapidshare.com/files/332041919/HaiXuan-DVD.iso.013
http://rapidshare.com/files/332042208/HaiXuan-DVD.iso.014
http://rapidshare.com/files/332041589/HaiXuan-DVD.iso.015
http://rapidshare.com/files/332042654/HaiXuan-DVD.iso.016
http://rapidshare.com/files/332042584/HaiXuan-DVD.iso.017
http://rapidshare.com/files/332042740/HaiXuan-DVD.iso.018
http://rapidshare.com/files/332043080/HaiXuan-DVD.iso.019
http://rapidshare.com/files/332043204/HaiXuan-DVD.iso.020
http://rapidshare.com/files/332043810/HaiXuan-DVD.iso.021
http://rapidshare.com/files/332044068/HaiXuan-DVD.iso.022
http://rapidshare.com/files/332043121/HaiXuan-DVD.iso.023
http://rapidshare.com/files/332043753/HaiXuan-DVD.iso.024
http://rapidshare.com/files/332043705/HaiXuan-DVD.iso.025
http://rapidshare.com/files/332045197/HaiXuan-DVD.iso.026
http://rapidshare.com/files/332045152/HaiXuan-DVD.iso.027
http://rapidshare.com/files/332044490/HaiXuan-DVD.iso.028
http://rapidshare.com/files/332044489/HaiXuan-DVD.iso.029
http://rapidshare.com/files/332044614/HaiXuan-DVD.iso.030
http://rapidshare.com/files/332044860/HaiXuan-DVD.iso.031
http://rapidshare.com/files/332045693/HaiXuan-DVD.iso.032
http://rapidshare.com/files/332044809/HaiXuan-DVD.iso.033
http://rapidshare.com/files/332045511/HaiXuan-DVD.iso.034
http://rapidshare.com/files/332044795/HaiXuan-DVD.iso.035
http://rapidshare.com/files/332044855/HaiXuan-DVD.iso.036
http://rapidshare.com/files/332044930/HaiXuan-DVD.iso.037
http://rapidshare.com/files/332044993/HaiXuan-DVD.iso.038
http://rapidshare.com/files/332045149/HaiXuan-DVD.iso.039
http://rapidshare.com/files/332045971/HaiXuan-DVD.iso.040
http://rapidshare.com/files/332046441/HaiXuan-DVD.iso.041
http://rapidshare.com/files/332046137/HaiXuan-DVD.iso.042
http://rapidshare.com/files/332047045/HaiXuan-DVD.iso.043
http://rapidshare.com/files/332046407/HaiXuan-DVD.iso.044
http://rapidshare.com/files/332046152/HaiXuan-DVD.iso.045
http://rapidshare.com/files/332047481/HaiXuan-DVD.iso.046
http://rapidshare.com/files/332047772/HaiXuan-DVD.iso.047
http://rapidshare.com/files/332048723/HaiXuan-DVD.iso.048
http://rapidshare.com/files/332047286/HaiXuan-DVD.iso.049
http://rapidshare.com/files/332047631/HaiXuan-DVD.iso.050

MEGAUPLOAD

Folder : http://www.megaupload.com/?f=YWH1Q53H
Link 2 file lẻ mình ko bỏ vào folder được :

018 : http://www.megaupload.com/?d=K6VMSO6Y
019 : http://www.megaupload.com/?d=JK8171AM

Đang upload từng DVD

http://img51.imageshack.us/img51/8881/xuan17.jpg

Click the image to open in full size.

Link Download : DVD Hài Táo Quân
RAPIDSHARE

http://rapidshare.com/files/332824548/Hai-TaoQuan.iso.001
http://rapidshare.com/files/332827019/Hai-TaoQuan.iso.002
http://rapidshare.com/files/332824168/Hai-TaoQuan.iso.003
http://rapidshare.com/files/332824207/Hai-TaoQuan.iso.004
http://rapidshare.com/files/332823608/Hai-TaoQuan.iso.005
http://rapidshare.com/files/332834157/Hai-TaoQuan.iso.006
http://rapidshare.com/files/332827531/Hai-TaoQuan.iso.007
http://rapidshare.com/files/332827505/Hai-TaoQuan.iso.008
http://rapidshare.com/files/332825836/Hai-TaoQuan.iso.009
http://rapidshare.com/files/332834289/Hai-TaoQuan.iso.010
http://rapidshare.com/files/332827514/Hai-TaoQuan.iso.011
http://rapidshare.com/files/332828105/Hai-TaoQuan.iso.012
http://rapidshare.com/files/332834282/Hai-TaoQuan.iso.013
http://rapidshare.com/files/332833781/Hai-TaoQuan.iso.014
http://rapidshare.com/files/332832591/Hai-TaoQuan.iso.015
http://rapidshare.com/files/332835598/Hai-TaoQuan.iso.016
http://rapidshare.com/files/332835314/Hai-TaoQuan.iso.017
http://rapidshare.com/files/332834509/Hai-TaoQuan.iso.018
http://rapidshare.com/files/332836471/Hai-TaoQuan.iso.019
http://rapidshare.com/files/332836235/Hai-TaoQuan.iso.020
http://rapidshare.com/files/332845423/Hai-TaoQuan.iso.021
http://rapidshare.com/files/332843335/Hai-TaoQuan.iso.022
http://rapidshare.com/files/332843850/Hai-TaoQuan.iso.023
http://rapidshare.com/files/332844479/Hai-TaoQuan.iso.024
http://rapidshare.com/files/332843685/Hai-TaoQuan.iso.025
http://rapidshare.com/files/332848483/Hai-TaoQuan.iso.026
http://rapidshare.com/files/332846475/Hai-TaoQuan.iso.027
http://rapidshare.com/files/332845242/Hai-TaoQuan.iso.028
http://rapidshare.com/files/332846613/Hai-TaoQuan.iso.029
http://rapidshare.com/files/332847236/Hai-TaoQuan.iso.030
http://rapidshare.com/files/332851867/Hai-TaoQuan.iso.031
http://rapidshare.com/files/332852244/Hai-TaoQuan.iso.032
http://rapidshare.com/files/332851290/Hai-TaoQuan.iso.033
http://rapidshare.com/files/332852994/Hai-TaoQuan.iso.034
http://rapidshare.com/files/332855404/Hai-TaoQuan.iso.035
http://rapidshare.com/files/332855433/Hai-TaoQuan.iso.036
http://rapidshare.com/files/332857744/Hai-TaoQuan.iso.037
http://rapidshare.com/files/332854875/Hai-TaoQuan.iso.038
http://rapidshare.com/files/332855316/Hai-TaoQuan.iso.039
http://rapidshare.com/files/332854934/Hai-TaoQuan.iso.040
http://rapidshare.com/files/332857502/Hai-TaoQuan.iso.041
http://rapidshare.com/files/332864914/Hai-TaoQuan.iso.042
http://rapidshare.com/files/332862717/Hai-TaoQuan.iso.043
http://rapidshare.com/files/332856761/Hai-TaoQuan.iso.044
http://rapidshare.com/files/332858493/Hai-TaoQuan.iso.045
http://rapidshare.com/files/332860760/Hai-TaoQuan.iso.046
http://rapidshare.com/files/332860918/Hai-TaoQuan.iso.047
http://rapidshare.com/files/332860342/Hai-TaoQuan.iso.048
http://rapidshare.com/files/332861503/Hai-TaoQuan.iso.049
http://rapidshare.com/files/332862822/Hai-TaoQuan.iso.050

MEGAUPLOAD

http://www.megaupload.com/?d=KSKA7TSJ
http://www.megaupload.com/?d=DPN7MWHB
http://www.megaupload.com/?d=OLYJ12KH
http://www.megaupload.com/?d=KCMY0Q8A
http://www.megaupload.com/?d=XDX2X0T4
http://www.megaupload.com/?d=4TLH020E
http://www.megaupload.com/?d=LVMIQSKQ
http://www.megaupload.com/?d=6AZXHI4T
http://www.megaupload.com/?d=8LZNZ09U
http://www.megaupload.com/?d=W0TBDF84
http://www.megaupload.com/?d=13CMRPYV
http://www.megaupload.com/?d=1IT3UVJ0
http://www.megaupload.com/?d=1Y9YSRC8
http://www.megaupload.com/?d=VHXN1C8O
http://www.megaupload.com/?d=OQS1O0PW
http://www.megaupload.com/?d=620ZKGCL
http://www.megaupload.com/?d=6LMJWOT3
http://www.megaupload.com/?d=T9RC9N40
http://www.megaupload.com/?d=6XTEGE8M
http://www.megaupload.com/?d=VC8Y2O61
http://www.megaupload.com/?d=HSOOOQ9F
http://www.megaupload.com/?d=487N42WZ
http://www.megaupload.com/?d=YBWOV99X
http://www.megaupload.com/?d=HOSKW2AX
http://www.megaupload.com/?d=JWOWYW16
http://www.megaupload.com/?d=KJLVNG68
http://www.megaupload.com/?d=TOTWJQY0
http://www.megaupload.com/?d=NQRQGXT2
http://www.megaupload.com/?d=IKUYSU0U
http://www.megaupload.com/?d=U0OCA5TN
http://www.megaupload.com/?d=GPIHQUSI
http://www.megaupload.com/?d=X2OMI9GQ
http://www.megaupload.com/?d=9ZG2WELE
http://www.megaupload.com/?d=66VQN3IY
http://www.megaupload.com/?d=Q7GYK214
http://www.megaupload.com/?d=3T0ST8PW
http://www.megaupload.com/?d=OMUB1V3X
http://www.megaupload.com/?d=7HHD661K
http://www.megaupload.com/?d=SSCVG3W5
http://www.megaupload.com/?d=B8VRJOKJ
http://www.megaupload.com/?d=XZL6NTSY
http://www.megaupload.com/?d=66HEVKW6
http://www.megaupload.com/?d=E74GRV1P
http://www.megaupload.com/?d=VHYGUB2M
http://www.megaupload.com/?d=26E791AQ
http://www.megaupload.com/?d=Y59U6QW2
http://www.megaupload.com/?d=6C2RWSB5
http://www.megaupload.com/?d=BY5U5GR6
http://www.megaupload.com/?d=SA99B8HV
http://www.megaupload.com/?d=4D6O5IHC

DVD Múa Lân :

http://img37.imageshack.us/img37/5870/xuan14.jpg

Click the image to open in full size.

http://img686.imageshack.us/img686/3694/xuan15a.jpg

Click the image to open in full size.

DVD Nhạc Xuân :

DVD1

http://img37.imageshack.us/img37/296/xuan1.jpg

Click the image to open in full size.

Link Download : Xuân Sôi Động

MEGAUPLOAD

Folder : http://www.megaupload.com/?f=BNR3O4C8

RAPIDSHARE

http://rapidshare.com/files/332355393/XuanSoiDong.iso.001
http://rapidshare.com/files/332355545/XuanSoiDong.iso.002
http://rapidshare.com/files/332362605/XuanSoiDong.iso.003
http://rapidshare.com/files/332355249/XuanSoiDong.iso.004
http://rapidshare.com/files/332355567/XuanSoiDong.iso.005
http://rapidshare.com/files/332362924/XuanSoiDong.iso.006
http://rapidshare.com/files/332363888/XuanSoiDong.iso.007
http://rapidshare.com/files/332357010/XuanSoiDong.iso.008
http://rapidshare.com/files/332357174/XuanSoiDong.iso.009
http://rapidshare.com/files/332358954/XuanSoiDong.iso.010
http://rapidshare.com/files/332360076/XuanSoiDong.iso.011
http://rapidshare.com/files/332360505/XuanSoiDong.iso.012
http://rapidshare.com/files/332359277/XuanSoiDong.iso.013
http://rapidshare.com/files/332360287/XuanSoiDong.iso.014
http://rapidshare.com/files/332361961/XuanSoiDong.iso.015
http://rapidshare.com/files/332361210/XuanSoiDong.iso.016
http://rapidshare.com/files/332362627/XuanSoiDong.iso.017
http://rapidshare.com/files/332360797/XuanSoiDong.iso.018
http://rapidshare.com/files/332361594/XuanSoiDong.iso.019
http://rapidshare.com/files/332362013/XuanSoiDong.iso.020
http://rapidshare.com/files/332363115/XuanSoiDong.iso.021
http://rapidshare.com/files/332364170/XuanSoiDong.iso.022
http://rapidshare.com/files/332363135/XuanSoiDong.iso.023
http://rapidshare.com/files/332364370/XuanSoiDong.iso.024
http://rapidshare.com/files/332362919/XuanSoiDong.iso.025
http://rapidshare.com/files/332365414/XuanSoiDong.iso.026
http://rapidshare.com/files/332364156/XuanSoiDong.iso.027
http://rapidshare.com/files/332364101/XuanSoiDong.iso.028
http://rapidshare.com/files/332365080/XuanSoiDong.iso.029
http://rapidshare.com/files/332365061/XuanSoiDong.iso.030
http://rapidshare.com/files/332367678/XuanSoiDong.iso.031
http://rapidshare.com/files/332366419/XuanSoiDong.iso.032
http://rapidshare.com/files/332366732/XuanSoiDong.iso.033
http://rapidshare.com/files/332367466/XuanSoiDong.iso.034
http://rapidshare.com/files/332366317/XuanSoiDong.iso.035
http://rapidshare.com/files/332368372/XuanSoiDong.iso.036
http://rapidshare.com/files/332369435/XuanSoiDong.iso.037
http://rapidshare.com/files/332368219/XuanSoiDong.iso.038
http://rapidshare.com/files/332367026/XuanSoiDong.iso.039
http://rapidshare.com/files/332374787/XuanSoiDong.iso.040
http://rapidshare.com/files/332367727/XuanSoiDong.iso.041
http://rapidshare.com/files/332367733/XuanSoiDong.iso.042
http://rapidshare.com/files/332368259/XuanSoiDong.iso.043
http://rapidshare.com/files/332367684/XuanSoiDong.iso.044
http://rapidshare.com/files/332368831/XuanSoiDong.iso.045
http://rapidshare.com/files/332365359/XuanSoiDong.iso.046
http://rapidshare.com/files/332366801/XuanSoiDong.iso.047
http://rapidshare.com/files/332365769/XuanSoiDong.iso.048
http://rapidshare.com/files/332366106/XuanSoiDong.iso.049
http://rapidshare.com/files/332365434/XuanSoiDong.iso.050

DVD2

Click the image to open in full size.

Link Download : Liên Khúc Xuân

MEGAUPLOAD

Folder : http://www.megaupload.com/?f=X3WHU674

RAPIDSHARE

http://rapidshare.com/files/33224682…ucXuan.iso.001
http://rapidshare.com/files/33224185…ucXuan.iso.002
http://rapidshare.com/files/33224186…ucXuan.iso.003
http://rapidshare.com/files/33224280…ucXuan.iso.004
http://rapidshare.com/files/33225615…ucXuan.iso.005
http://rapidshare.com/files/33224883…ucXuan.iso.006
http://rapidshare.com/files/33230466…ucXuan.iso.007
http://rapidshare.com/files/33225164…ucXuan.iso.008
http://rapidshare.com/files/33225225…ucXuan.iso.009
http://rapidshare.com/files/33225233…ucXuan.iso.010
http://rapidshare.com/files/33225217…ucXuan.iso.011
http://rapidshare.com/files/33225205…ucXuan.iso.012
http://rapidshare.com/files/33225874…ucXuan.iso.013
http://rapidshare.com/files/33225900…ucXuan.iso.014
http://rapidshare.com/files/33225785…ucXuan.iso.015
http://rapidshare.com/files/33226086…ucXuan.iso.016
http://rapidshare.com/files/33225946…ucXuan.iso.017
http://rapidshare.com/files/33225989…ucXuan.iso.018
http://rapidshare.com/files/33225965…ucXuan.iso.019
http://rapidshare.com/files/33225977…ucXuan.iso.020
http://rapidshare.com/files/33226704…ucXuan.iso.021
http://rapidshare.com/files/33226446…ucXuan.iso.022
http://rapidshare.com/files/33226582…ucXuan.iso.023
http://rapidshare.com/files/33226439…ucXuan.iso.024
http://rapidshare.com/files/33226577…ucXuan.iso.025
http://rapidshare.com/files/33226610…ucXuan.iso.026
http://rapidshare.com/files/33226622…ucXuan.iso.027
http://rapidshare.com/files/33226614…ucXuan.iso.028
http://rapidshare.com/files/33226731…ucXuan.iso.029
http://rapidshare.com/files/33226659…ucXuan.iso.030
http://rapidshare.com/files/33226711…ucXuan.iso.031
http://rapidshare.com/files/33226969…ucXuan.iso.032
http://rapidshare.com/files/33226726…ucXuan.iso.033
http://rapidshare.com/files/33226740…ucXuan.iso.034
http://rapidshare.com/files/33226693…ucXuan.iso.035
http://rapidshare.com/files/33226847…ucXuan.iso.036
http://rapidshare.com/files/33226859…ucXuan.iso.037
http://rapidshare.com/files/33227082…ucXuan.iso.038
http://rapidshare.com/files/33226894…ucXuan.iso.039
http://rapidshare.com/files/33226891…ucXuan.iso.040
http://rapidshare.com/files/33227032…ucXuan.iso.041
http://rapidshare.com/files/33227027…ucXuan.iso.042
http://rapidshare.com/files/33227056…ucXuan.iso.043
http://rapidshare.com/files/33227097…ucXuan.iso.044
http://rapidshare.com/files/33227655…ucXuan.iso.045
http://rapidshare.com/files/33227251…ucXuan.iso.046
http://rapidshare.com/files/33227244…ucXuan.iso.047
http://rapidshare.com/files/33227102…ucXuan.iso.048
http://rapidshare.com/files/33227107…ucXuan.iso.049
http://rapidshare.com/files/33227189…ucXuan.iso.050

DVD3

http://img686.imageshack.us/img686/2091/xuan3.jpg

Click the image to open in full size.

DVD4

http://img85.imageshack.us/img85/5040/xuan4.jpg

Click the image to open in full size.

DVD5

http://img706.imageshack.us/img706/5131/xuan5.jpg

Click the image to open in full size.

RAPIDSHARE

http://rapidshare.com/files/334513154/MuaXuanCuaMe.iso.001
http://rapidshare.com/files/334513164/MuaXuanCuaMe.iso.002
http://rapidshare.com/files/334513483/MuaXuanCuaMe.iso.003
http://rapidshare.com/files/334513165/MuaXuanCuaMe.iso.004
http://rapidshare.com/files/334513441/MuaXuanCuaMe.iso.005
http://rapidshare.com/files/334516370/MuaXuanCuaMe.iso.006
http://rapidshare.com/files/334515306/MuaXuanCuaMe.iso.007
http://rapidshare.com/files/334515558/MuaXuanCuaMe.iso.008
http://rapidshare.com/files/334515648/MuaXuanCuaMe.iso.009
http://rapidshare.com/files/334516021/MuaXuanCuaMe.iso.010
http://rapidshare.com/files/334516490/MuaXuanCuaMe.iso.011
http://rapidshare.com/files/334517063/MuaXuanCuaMe.iso.012
http://rapidshare.com/files/334516845/MuaXuanCuaMe.iso.013
http://rapidshare.com/files/334517279/MuaXuanCuaMe.iso.014
http://rapidshare.com/files/334516220/MuaXuanCuaMe.iso.015
http://rapidshare.com/files/334520585/MuaXuanCuaMe.iso.016
http://rapidshare.com/files/334520403/MuaXuanCuaMe.iso.017
http://rapidshare.com/files/334520994/MuaXuanCuaMe.iso.018
http://rapidshare.com/files/334520530/MuaXuanCuaMe.iso.019
http://rapidshare.com/files/334520301/MuaXuanCuaMe.iso.020
http://rapidshare.com/files/334522635/MuaXuanCuaMe.iso.021
http://rapidshare.com/files/334522102/MuaXuanCuaMe.iso.022
http://rapidshare.com/files/334522367/MuaXuanCuaMe.iso.023
http://rapidshare.com/files/334522312/MuaXuanCuaMe.iso.024
http://rapidshare.com/files/334522021/MuaXuanCuaMe.iso.025
http://rapidshare.com/files/334526931/MuaXuanCuaMe.iso.026
http://rapidshare.com/files/334526868/MuaXuanCuaMe.iso.027
http://rapidshare.com/files/334527315/MuaXuanCuaMe.iso.028
http://rapidshare.com/files/334527953/MuaXuanCuaMe.iso.029
http://rapidshare.com/files/334526878/MuaXuanCuaMe.iso.030
http://rapidshare.com/files/334528877/MuaXuanCuaMe.iso.031
http://rapidshare.com/files/334528697/MuaXuanCuaMe.iso.032
http://rapidshare.com/files/334527901/MuaXuanCuaMe.iso.033
http://rapidshare.com/files/334528121/MuaXuanCuaMe.iso.034
http://rapidshare.com/files/334528201/MuaXuanCuaMe.iso.035
http://rapidshare.com/files/334528853/MuaXuanCuaMe.iso.036
http://rapidshare.com/files/334529501/MuaXuanCuaMe.iso.037
http://rapidshare.com/files/334529679/MuaXuanCuaMe.iso.038
http://rapidshare.com/files/334529126/MuaXuanCuaMe.iso.039
http://rapidshare.com/files/334528634/MuaXuanCuaMe.iso.040
http://rapidshare.com/files/334547139/MuaXuanCuaMe.iso.041
http://rapidshare.com/files/334547355/MuaXuanCuaMe.iso.042
http://rapidshare.com/files/334547345/MuaXuanCuaMe.iso.043
http://rapidshare.com/files/334548109/MuaXuanCuaMe.iso.044
http://rapidshare.com/files/334547756/MuaXuanCuaMe.iso.045
http://rapidshare.com/files/334556404/MuaXuanCuaMe.iso.046
http://rapidshare.com/files/334556685/MuaXuanCuaMe.iso.047
http://rapidshare.com/files/334556228/MuaXuanCuaMe.iso.048
http://rapidshare.com/files/334563322/MuaXuanCuaMe.iso.049
http://rapidshare.com/files/334556242/MuaXuanCuaMe.iso.050

MEGAUPLOAD

http://www.megaupload.com/?d=IPESEGFP
http://www.megaupload.com/?d=7FSL1O3B
http://www.megaupload.com/?d=2LTPS5TR
http://www.megaupload.com/?d=VE4Z828Q
http://www.megaupload.com/?d=WY57OKTD
http://www.megaupload.com/?d=KM0ADTRU
http://www.megaupload.com/?d=3XDYD2D4
http://www.megaupload.com/?d=6CGJAPFB
http://www.megaupload.com/?d=DQTZ3YC5
http://www.megaupload.com/?d=QNM6QN18
http://www.megaupload.com/?d=SJEUSO0L
http://www.megaupload.com/?d=3FXL0RLI
http://www.megaupload.com/?d=D4X8U46W
http://www.megaupload.com/?d=C3LRJR9B
http://www.megaupload.com/?d=BHW1FKVH
http://www.megaupload.com/?d=ZEX6YEMN
http://www.megaupload.com/?d=Y71CFH79
http://www.megaupload.com/?d=7JOWG23P
http://www.megaupload.com/?d=DPIL3BEV
http://www.megaupload.com/?d=1JGNOS6M
http://www.megaupload.com/?d=8EPL3QW6
http://www.megaupload.com/?d=P7XKLWW5
http://www.megaupload.com/?d=8WMVMNJ1
http://www.megaupload.com/?d=OUJLI0W5
http://www.megaupload.com/?d=9YEPNNZY
http://www.megaupload.com/?d=TKS9VSRK
http://www.megaupload.com/?d=XWJSUMYO
http://www.megaupload.com/?d=KJG0RD2I
http://www.megaupload.com/?d=4L818Q4S
http://www.megaupload.com/?d=25A3MBIE
http://www.megaupload.com/?d=JOPYO84O
http://www.megaupload.com/?d=9QGX0055
http://www.megaupload.com/?d=W9AN0EDF
http://www.megaupload.com/?d=P2NFEQS3
http://www.megaupload.com/?d=82XDU78B
http://www.megaupload.com/?d=5MAK76PG
http://www.megaupload.com/?d=2C04LT87
http://www.megaupload.com/?d=ZF5RYJLC
http://www.megaupload.com/?d=1L9BMIEK
http://www.megaupload.com/?d=MZMYBTYH
http://www.megaupload.com/?d=XRMJBIPO
http://www.megaupload.com/?d=S1YG8FIY
http://www.megaupload.com/?d=318L2VBR
http://www.megaupload.com/?d=U0IVIWPS
http://www.megaupload.com/?d=X9GSEJ1K
http://www.megaupload.com/?d=I3AIVK8O
http://www.megaupload.com/?d=L1O9EP7J
http://www.megaupload.com/?d=MXG19ZTO
http://www.megaupload.com/?d=H46FAYKG
http://www.megaupload.com/?d=RXFHG019

DVD6

http://img37.imageshack.us/img37/2934/xuan6.jpg

Click the image to open in full size.

DVD7

http://img31.imageshack.us/img31/6304/xuan7.jpg

Click the image to open in full size.

DVD8

http://img193.imageshack.us/img193/6449/xuan8.jpg
Click the image to open in full size.
DVD9

http://img707.imageshack.us/img707/8660/xuan9c.jpg

Click the image to open in full size.

DVD10

http://img268.imageshack.us/img268/640/xuan10.jpg

Click the image to open in full size.

DVD11

http://img85.imageshack.us/img85/8146/xuan11.jpg

Click the image to open in full size.

DVD12

http://img193.imageshack.us/img193/8776/xuan12.jpg

Click the image to open in full size.

DVD13

http://img51.imageshack.us/img51/1213/xuan13.jpg

Click the image to open in full size.

Advertisements

Gửi bình luận »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s


Entriesphản hồi feeds.

%d bloggers like this: