Hổ Phụ Sinh Hổ Tử / Bản Sao – FFVN Lồng Tiếng 21/21 END – RS & MU

Tháng Một 15, 2010 lúc 4:20 chiều | Posted in Phim Hong Kong | Bạn nghĩ gì về bài viết này?
Nhãn: , , , , , ,

Hổ Phụ Sinh Hổ Tử / Bản Sao


A Chip Off the Old Block

FFVN – SAN GIANG LỒNG TIẾNG

FFVN chỉ phát hành bản D5 – 2 DVD END.
UPLOAD COMPLETE !!!

======================

Dùng SOFT này để ghép các File lại thành ISO.
Megaupload : http://www.megaupload.com/?d=PMEODW2F
Rapid Share : http://rapidshare.com/files/334567087/FFSJ.exe

======================

Rapid Share

DVD 1

http://rapidshare.com/files/334622915/BanSao-DVD1.iso.001
http://rapidshare.com/files/334622905/BanSao-DVD1.iso.002
http://rapidshare.com/files/334622336/BanSao-DVD1.iso.003
http://rapidshare.com/files/334622664/BanSao-DVD1.iso.004
http://rapidshare.com/files/334622971/BanSao-DVD1.iso.005
http://rapidshare.com/files/334661110/BanSao-DVD1.iso.006
http://rapidshare.com/files/334660983/BanSao-DVD1.iso.007
http://rapidshare.com/files/334661174/BanSao-DVD1.iso.008
http://rapidshare.com/files/334662091/BanSao-DVD1.iso.009
http://rapidshare.com/files/334660636/BanSao-DVD1.iso.010
http://rapidshare.com/files/334775676/BanSao-DVD1.iso.011
http://rapidshare.com/files/334775608/BanSao-DVD1.iso.012
http://rapidshare.com/files/334780538/BanSao-DVD1.iso.013
http://rapidshare.com/files/334775122/BanSao-DVD1.iso.014
http://rapidshare.com/files/334778762/BanSao-DVD1.iso.015
http://rapidshare.com/files/334784169/BanSao-DVD1.iso.016
http://rapidshare.com/files/334781844/BanSao-DVD1.iso.017
http://rapidshare.com/files/334785429/BanSao-DVD1.iso.018
http://rapidshare.com/files/334781922/BanSao-DVD1.iso.019
http://rapidshare.com/files/334781791/BanSao-DVD1.iso.020
http://rapidshare.com/files/334846817/BanSao-DVD1.iso.021
http://rapidshare.com/files/334842193/BanSao-DVD1.iso.022
http://rapidshare.com/files/334843603/BanSao-DVD1.iso.023
http://rapidshare.com/files/334842454/BanSao-DVD1.iso.024
http://rapidshare.com/files/334842201/BanSao-DVD1.iso.025
http://rapidshare.com/files/334855235/BanSao-DVD1.iso.026
http://rapidshare.com/files/334847759/BanSao-DVD1.iso.027
http://rapidshare.com/files/334845289/BanSao-DVD1.iso.028
http://rapidshare.com/files/334845981/BanSao-DVD1.iso.029
http://rapidshare.com/files/334846866/BanSao-DVD1.iso.030
http://rapidshare.com/files/334845949/BanSao-DVD1.iso.031
http://rapidshare.com/files/334853984/BanSao-DVD1.iso.032
http://rapidshare.com/files/334885965/BanSao-DVD1.iso.033
http://rapidshare.com/files/334885702/BanSao-DVD1.iso.034
http://rapidshare.com/files/334884739/BanSao-DVD1.iso.035
http://rapidshare.com/files/335132238/BanSao-DVD1.iso.036
http://rapidshare.com/files/335133806/BanSao-DVD1.iso.037
http://rapidshare.com/files/335132518/BanSao-DVD1.iso.038
http://rapidshare.com/files/335133893/BanSao-DVD1.iso.039
http://rapidshare.com/files/335132288/BanSao-DVD1.iso.040
http://rapidshare.com/files/335163751/BanSao-DVD1.iso.041
http://rapidshare.com/files/335164838/BanSao-DVD1.iso.042
http://rapidshare.com/files/335163438/BanSao-DVD1.iso.043
http://rapidshare.com/files/335164071/BanSao-DVD1.iso.044
http://rapidshare.com/files/335164856/BanSao-DVD1.iso.045
http://rapidshare.com/files/335195054/BanSao-DVD1.iso.046
http://rapidshare.com/files/335195848/BanSao-DVD1.iso.047
http://rapidshare.com/files/335194997/BanSao-DVD1.iso.048
http://rapidshare.com/files/335195357/BanSao-DVD1.iso.049
http://rapidshare.com/files/335195269/BanSao-DVD1.iso.050

DVD 2

http://rapidshare.com/files/335368381/BanSao-DVD2.iso.001
http://rapidshare.com/files/335364605/BanSao-DVD2.iso.002
http://rapidshare.com/files/335365206/BanSao-DVD2.iso.003
http://rapidshare.com/files/335365218/BanSao-DVD2.iso.004
http://rapidshare.com/files/335364528/BanSao-DVD2.iso.005
http://rapidshare.com/files/335436182/BanSao-DVD2.iso.006
http://rapidshare.com/files/335436484/BanSao-DVD2.iso.007
http://rapidshare.com/files/335436180/BanSao-DVD2.iso.008
http://rapidshare.com/files/335437120/BanSao-DVD2.iso.009
http://rapidshare.com/files/335436455/BanSao-DVD2.iso.010
http://rapidshare.com/files/335440677/BanSao-DVD2.iso.011
http://rapidshare.com/files/335440388/BanSao-DVD2.iso.012
http://rapidshare.com/files/335440517/BanSao-DVD2.iso.013
http://rapidshare.com/files/335440254/BanSao-DVD2.iso.014
http://rapidshare.com/files/335440360/BanSao-DVD2.iso.015
http://rapidshare.com/files/335440762/BanSao-DVD2.iso.016
http://rapidshare.com/files/335440729/BanSao-DVD2.iso.017
http://rapidshare.com/files/335440657/BanSao-DVD2.iso.018
http://rapidshare.com/files/335440778/BanSao-DVD2.iso.019
http://rapidshare.com/files/335440956/BanSao-DVD2.iso.020
http://rapidshare.com/files/335441448/BanSao-DVD2.iso.021
http://rapidshare.com/files/335442502/BanSao-DVD2.iso.022
http://rapidshare.com/files/335441527/BanSao-DVD2.iso.023
http://rapidshare.com/files/335441530/BanSao-DVD2.iso.024
http://rapidshare.com/files/335442434/BanSao-DVD2.iso.025
http://rapidshare.com/files/335485880/BanSao-DVD2.iso.026
http://rapidshare.com/files/335485863/BanSao-DVD2.iso.027
http://rapidshare.com/files/335485871/BanSao-DVD2.iso.028
http://rapidshare.com/files/335486802/BanSao-DVD2.iso.029
http://rapidshare.com/files/335485782/BanSao-DVD2.iso.030
http://rapidshare.com/files/335487951/BanSao-DVD2.iso.031
http://rapidshare.com/files/335488802/BanSao-DVD2.iso.032
http://rapidshare.com/files/335488716/BanSao-DVD2.iso.033
http://rapidshare.com/files/335487847/BanSao-DVD2.iso.034
http://rapidshare.com/files/335487649/BanSao-DVD2.iso.035
http://rapidshare.com/files/335537317/BanSao-DVD2.iso.036
http://rapidshare.com/files/335536922/BanSao-DVD2.iso.037
http://rapidshare.com/files/335536600/BanSao-DVD2.iso.038
http://rapidshare.com/files/335536744/BanSao-DVD2.iso.039
http://rapidshare.com/files/335536522/BanSao-DVD2.iso.040
http://rapidshare.com/files/335547584/BanSao-DVD2.iso.041
http://rapidshare.com/files/335547503/BanSao-DVD2.iso.042
http://rapidshare.com/files/335548500/BanSao-DVD2.iso.043
http://rapidshare.com/files/335548273/BanSao-DVD2.iso.044
http://rapidshare.com/files/335547638/BanSao-DVD2.iso.045
http://rapidshare.com/files/335584910/BanSao-DVD2.iso.046
http://rapidshare.com/files/335584725/BanSao-DVD2.iso.047
http://rapidshare.com/files/335584418/BanSao-DVD2.iso.048
http://rapidshare.com/files/335585669/BanSao-DVD2.iso.049
http://rapidshare.com/files/335584844/BanSao-DVD2.iso.050

END

Megaupload

DVD 1 :

http://www.megaupload.com/?d=BFRHWB9U
http://www.megaupload.com/?d=OMD1VHQA
http://www.megaupload.com/?d=NRS0KAWV
http://www.megaupload.com/?d=TS95YHZG
http://www.megaupload.com/?d=17ZWE4OX
http://www.megaupload.com/?d=PX7UXOWI
http://www.megaupload.com/?d=RIQ6AKNY
http://www.megaupload.com/?d=KQKFRMU8
http://www.megaupload.com/?d=273D6MSH
http://www.megaupload.com/?d=21VMY2RK
http://www.megaupload.com/?d=6IZJTF5N
http://www.megaupload.com/?d=X56MM9SZ
http://www.megaupload.com/?d=7B558FCA
http://www.megaupload.com/?d=9UYPIPAN
http://www.megaupload.com/?d=QJ2YBQ1L
http://www.megaupload.com/?d=SFSG3DYA
http://www.megaupload.com/?d=63FW375Y
http://www.megaupload.com/?d=W3KNGQ70
http://www.megaupload.com/?d=TI87RBVG
http://www.megaupload.com/?d=JCEGSS1S
http://www.megaupload.com/?d=IKZI48QP
http://www.megaupload.com/?d=QS1E67S8
http://www.megaupload.com/?d=NDDOJ281
http://www.megaupload.com/?d=CL0ZGQWV
http://www.megaupload.com/?d=4FEAHS11
http://www.megaupload.com/?d=EA0HJR54
http://www.megaupload.com/?d=6X1TU6MZ
http://www.megaupload.com/?d=L5WZQJM4
http://www.megaupload.com/?d=6AXHU6A6
http://www.megaupload.com/?d=X20I5SPZ
http://www.megaupload.com/?d=ZNZ4J50M
http://www.megaupload.com/?d=QVRETTBV
http://www.megaupload.com/?d=7MQ3HJ2X
http://www.megaupload.com/?d=4KYVHIYH
http://www.megaupload.com/?d=14IQ589T
http://www.megaupload.com/?d=03J0JK4O
http://www.megaupload.com/?d=CCIKT9HR
http://www.megaupload.com/?d=R39NZE43
http://www.megaupload.com/?d=T609GO73
http://www.megaupload.com/?d=RNU0A4SO
http://www.megaupload.com/?d=0RKEYKXK
http://www.megaupload.com/?d=IZDR9CNS
http://www.megaupload.com/?d=HMSVQP73
http://www.megaupload.com/?d=6TLXC9FO
http://www.megaupload.com/?d=JGBFI6OD
http://www.megaupload.com/?d=2MZYZYHP
http://www.megaupload.com/?d=FS31FW4Y
http://www.megaupload.com/?d=42MHBAUL
http://www.megaupload.com/?d=RF2AYH9L
http://www.megaupload.com/?d=Q4H434QW

DVD 2 :

http://www.megaupload.com/?d=U1WK71DK
http://www.megaupload.com/?d=4CG02PJ7
http://www.megaupload.com/?d=GVODCJXH
http://www.megaupload.com/?d=K4IJBWM7
http://www.megaupload.com/?d=JO7RURO9
http://www.megaupload.com/?d=6HK7MVJ3
http://www.megaupload.com/?d=JV3QVU2V
http://www.megaupload.com/?d=6UYRMX6R
http://www.megaupload.com/?d=W7D6QIG3
http://www.megaupload.com/?d=2AEIR7KM
http://www.megaupload.com/?d=J1AU3D4B
http://www.megaupload.com/?d=CRXFVB2X
http://www.megaupload.com/?d=FG7KV88A
http://www.megaupload.com/?d=HOY2CT8C
http://www.megaupload.com/?d=TVEIN4XU
http://www.megaupload.com/?d=P023MQZW
http://www.megaupload.com/?d=426VY4LG
http://www.megaupload.com/?d=PJFKCUDP
http://www.megaupload.com/?d=BKBPIZQD
http://www.megaupload.com/?d=1FRT9V12
http://www.megaupload.com/?d=2XXZ3OD6
http://www.megaupload.com/?d=WK0UJGCU
http://www.megaupload.com/?d=7RFMHELL
http://www.megaupload.com/?d=MK2PCS5Q
http://www.megaupload.com/?d=W3LQBDG2
http://www.megaupload.com/?d=65V6PE1W
http://www.megaupload.com/?d=F6YHBVTC
http://www.megaupload.com/?d=ZXSQIX1S
http://www.megaupload.com/?d=1VPN7E1T
http://www.megaupload.com/?d=74CGWSIH
http://www.megaupload.com/?d=DKHKIL2V
http://www.megaupload.com/?d=JQZMCTU3
http://www.megaupload.com/?d=2JU6PL2W
http://www.megaupload.com/?d=9913UT7H
http://www.megaupload.com/?d=FEHH60LF
http://www.megaupload.com/?d=BPE2GHZK
http://www.megaupload.com/?d=YY6ZXVLB
http://www.megaupload.com/?d=JPBJVCXI
http://www.megaupload.com/?d=3PUCAHLP
http://www.megaupload.com/?d=61262NSE
http://www.megaupload.com/?d=S2HWEXF9
http://www.megaupload.com/?d=CP0DXDXJ
http://www.megaupload.com/?d=XCQ3NNGO
http://www.megaupload.com/?d=6UYI439F
http://www.megaupload.com/?d=ZL1DEJE0
http://www.megaupload.com/?d=D9HQCGYR
http://www.megaupload.com/?d=YZK12Y6J
http://www.megaupload.com/?d=881HBOQT
http://www.megaupload.com/?d=EKUAEXU8
http://www.megaupload.com/?d=MB87Z35O

Advertisements

Gửi bình luận »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s


Entriesphản hồi feeds.

%d bloggers like this: